Raiffeisen/AEGON Hitel közbenső ítélet 16.Gf.40.236.2021.5.II. jogerős

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokon eljárt Fővárosi Törvényszék ítéletének a szerződés érvénytelenségét megállapító rendelkezését közbenső ítéleti rendelkezésnek tekintette és helybenhagyta. Ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és e körben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.

Az adós (felperes) és a kölcsöntnyújtó (I. rendű alperes) AEGON Magyarország Hitel Zrt. között 2007-ben életbiztosítással összekötött szabad felhasználású svájci frank alapú kölcsönszerződés jött létre. A felperes keresetében kérte a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását és a jogkövetkezmény levonását is a benyújtott elszámolás alapján, mely szerint alperes adós tartozik megfizetni több, mint hárommillió forint összeget. II. rendű alperes a jogutód Raiffeisen Bank Zrt. kérte a kereset elutasítását. A bíróság az I. rendű alperest az állományátruházási szerződés folytán történt jogutódlásra tekintettel a perből elbocsátotta.

Az elsőfokú bíróság megállapította a kölcsönszerződés érvénytelenségét és szerződést akként módosította, hogy az árfolyamkockázat vállalását 202,4 forint/svájci frank árfolyam mértékben határozta meg. A felek között létrejött szerződést az ekként módosított tartalommal érvényesség nyilvánította, egyebekben a felperes keresetét elutasította.

A teljes ítélettel szemben az alperes, az ítélet érvénytelenség jogkövetkezményét alkalmazó részével szemben a felperes fellebbezett.

A másodfokú eljárás megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg a kölcsönszerződés érvénytelenségét, azonban a szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének alkalmazása során a megállapított tényekből nem megfelelő jogi következtetésre jutott.

Az érvénytelenség jogkövetkezményének levonása körében – lényeges eljárási szabálysértés és a bizonyítás nagyterjedelmű kiegészítésének szükségessége folytán – az ítéletet hatályon kívül helyezte és e körben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Felhívta az elsőfokú bíróságot, hogy a megismételt eljárásban legyen figyelemmel a Kúria Konzultációs Testületének ajánlására az árfolyam mértékének meghatározásakor, melynek meghatározását indoklással is el kell látniuk.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.