AXA/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése, elévülés 11.Pf.20588/2021/7. jogerős

A Szolnoki Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Jászberényi Bíróság ítéletét helybenhagyta, végrehajtás megszüntetése per tárgyában.

A felperes adósok és az AXA Kereskedelmi Bank között, közokiratba foglaltan, devizahitel kiváltású célú kölcsönszerződés, hitelkeretszerződés és önálló zálogjogot alapító szerződés jött létre 2008-ban, melyet a kölcsöntnyújtó bank 2013-ban felmondott. A perrel érintett követelést 2016-ban engedményezési szerződéssel és átruházási nyilatkozattal az OTP Bank Nyrt-re ruházta át, aki mint engedményező a követelést az alperes OTP Faktoring Zrt. részére engedményezte.

Alperes végrehajtási záradék iránti kérelmet nyújtott be közjegyzőhöz 2019-ben, aki a pénzkövetelés végrehajtására szolgáló végrehajtási záradékot kibocsátotta, ezzel a végrehajtási eljárás megindult az adósok ellen.

A felperesek kereseti kérelmükben a végrehajtási eljárás megszüntetését kérték, elévülésre hivatkozva, melyet az elsőfokon eljáró Jászberényi Járásbíróság alaposnak talált és ítéletével az eljárásokat megszüntette.

Felperes OTP Faktoring Zrt. fellebbezését a másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék nem találta alaposnak és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Indokolásában hangsúlyozta, hogy a felperesek által hivatkozott végrehajtási jog elévülése kapcsán kifejtett álláspontjukkal teljeskörűen egyetértett.

Jelen ügyben a végrehajtási jog elévülése azt a joghatást eredményezte, hogy az elévült jogot állami kényszer igénybevételével nem lehet érvényesíteni, a felperesekkel szembeni végrehajtás megszüntetésre került.

Az adósi képviseletet dr. Lajos Sándor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.