CIB/Titán Faktor, végrehajtás megszüntetése, 5.Pf.20.630/2022/5. jogerős, dr. Lajos Sándor

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperesekkel szemben foganasított végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felperes adósok és alperesi jogelőd a CIB Bank, mint hitelező között 2007-ben közjegyzői okiratba foglalt, deviza alapú (CHF), zálogszerződéssel biztosított kölcsönszerződések jöttek létre, melyeket a bank később felmondott. A felperesekkel szemben közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása útján, végrehajtások indultak. Az alperesi jogelőd a fennálló követeléseket 2016-ban az alperes Titán Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt-re engedményezte.

Felperesek keresetükben – érvénytelenségre való hivatkozással – a végrehajtási eljárások megszüntetését kérték, míg alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, mellyel szemben felperesek nyújtottak be fellebbezést, melyben elsődlegesen az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra való utasítását kérték, másodlagosan pedig, ha az általuk kifogásolt hiányosságokat pótolhatónak tartja a másodfokú bíróság, akkor az ítélet megváltoztatását és a keresetnek való helytadást kérték. Alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság szerint a fellebbezés részben alapos, mert az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, azonban az érdemi döntése nem volt helytálló. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság árfolyamkockázati kikötés tisztességtelenségét illető álláspontjával nem értett egyet. Megállapította, hogy perbeli kockázatfeltáró nyilatkozatban foglalt tájékoztatás lényegében csak arra tér ki, hogy az árfolyamváltozás hatással van az adós fizetési kötelezettségének a mértékére, ami nőhet és csökkenhet is, tehát ez a tájékoztatás nem hívta fel az adós figyelmét az általa vállalt reális és az anyagi, gazdasági helyzetét adott esetben súlyosan hátrányosan érintő kockázatra.

A másodfokú bíróság indokolásában feltárta, hogy a korábbi joggyakorlat a jelen perbelivel azonos kockázatfeltárást a 2/2014. PJE alapján valóban érthetőnek és világosnak találta, ezért azt nem minősítette tisztességtelennek, azonban a Kúria jogegységi tanácsa későbbiekben közzétett határozatai (Jpe.I.60.015/2021/15. és Jpe.II.60.021/2021/17.), melyek már az Európai Bíróság határozataira is figyelemmel voltak ezt az álláspontot megváltoztatták, annak iránymutatásai mérvadóak a határozat kihirdetése óta az ítélkezési gyakorlatban. Az elsőfokú ítélet meghozatalakor a hivatkozott Jpe. határozatok még nem került közzétételre, így annak iránymutatásaira nem lehetett figyelemmel az elsőfokú bíróság, azonban a másodfokú bíróság már nem mellőzhette az alkalmazását. Mindezek mentén a másodfokú bíróság megállapította, hogy az árfolyamkockázatot illetően nem volt megfelelő a tájékoztatás, ezért az erre vonatkozó szerződéses rendelkezések tisztességtelenek, mely a szerződés érvénytelenségét eredményezik. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperesekkel szemben foganasított végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felperes adósokat dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 5.Pf.20.630/2022/5. jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.