OTP/OTP Faktoring, elévülés 24.P.52.566/2022/9-I. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Pesti Központi Bíróság 24.P.52.566/2022/9-I. számú ítéletével megállapította, hogy az alperes OTP Faktoring követelésének bíróság előtti érvényesítéséhez való joga nem áll fenn azon okból, hogy a felperessel szembeni követelése elévült.

A felperes és a házastársa 2008-ban ingatlan jelzálogjoggal biztosított devizában nyilvántartott, közjegyzői okiratba foglalt lakáshitel kölcsönszerződést kötött az alperesi jogelőddel (OTP Jelzálogbank Zrt.), melyet a hitelező 2015-ben közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondott. A hitelező pénzintézet a felmondást követően a kölcsönszerződésből eredő követelését az alperesre engedményezte.

A felperes adós 2021-ben előterjesztett keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes, eredetileg az alperes jogelődje és a felperes között létrejött kölcsönszerződésből eredő követelésének bíróság előtti érvényesítéséhez való joga a felperessel szemben elévülés okán nem áll fenn. Az alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a felperes keresetét alaposnak találta és megállapította, hogy a megállapítási kereset előterjesztésének feltételei fennálltak, ugyanis egyedül a megállapítási per indításával érhető el célzott joghatás, a felperes jogainak az alperessel szembeni megóvása. Továbbá felperessel szemben végrehajtási eljárás nem indult és az egységes a bírói gyakorlat is az, hogy helye van megállapítási kereset előterjesztésének, ha annak az a célja, hogy a felperes elkerülje az ellene indítandó végrehajtási eljárást.

Az alperes nyilatkozata szerint végrehajtási eljárás nem indult a felperessel szemben. Ezek alapján megállapítható volt, hogy az eljárás előbbre vitelét szolgáló végrehajtási cselekmény foganatosításának hiányában a perbeli követelés a 5 év elteltével, 2021. január 22. napján a végrehajtási joggal együtt elévült. Ebből következően a perbeli követelést bírósági úton sem lehet érvényesíteni, ezért a bíróság a megalapozottnak ítélt kereseti kérelemmel egyezően a rendelkező rész szerint határozott, miszerint az alperes OTP Faktoring követelésének bíróság előtti érvényesítéséhez való joga – elévülés ok miattnem áll fenn.

Felperest a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 24.P.52.566/2022/9-I. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.