OTP/OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetése, 4.Pf.20.597/2022/11., jogerős, dr. Lajos Sándor

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 4.Pf.20.597/2022/11. számú ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely megszüntette az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokú bírósági eljárásában a végrehajtás megszüntetése iránti kérelmében a felperes, mint adós az alperesi jogelőd felmondásának érvénytelenségére hivatkozott. A felperesi jogállítás szerint a felperes, adós fizetési hátraléka és az alperes által emiatt súlyos szerződésszegésre való hivatkozás nem volt valós, ezért a kölcsönszerződés felmondása jogszerűtlen volt a hitelnyújtó részéről. A felperest terhelte annak bizonyítása, hogy a jogszerűtlen felmondást megalapozó számításokat bizonyítsa, azonban ahhoz, hogy ennek eleget tudjon tenni, elsődlegesen az alperesnek kellett a kiszámításhoz szükséges adatokat szolgáltatni. Az elsőfokú eljárásban alperes vállalta a tételes kimutatás csatolását, azonban ennek a kötelezettségének végül nem tett eleget, ezért az eljáró bíróság a saját maga által elvégzett egyszerű számítással megállapítottak alapján, a végrehajtási eljárást megszüntetése mellett határozott a kölcsönszerződés felmondásának jogszerűtlensége miatt.

Az ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel kérve a másodfokú bíróságot, hogy az elsőfokú ítéletet változtassa meg és a felperes keresetét utasítsa el. A felperes fellebbezési ellenkérelmében kérte, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hagyja helyben.

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaptalannak találta. Ítéletében rámutatott, hogy az alperesnek olyan perrendszerű nyilatkozatot kellett volna tennie, amiben pontosan megjelöli a felmondáskori hátralékot, vagyis olyan szöveges és táblázatos kimutatást kellett volna készítenie, amelyből egyértelműen megállapítható és ellenőrizhető lett volna a felmondáskori hátralék. A bíróság leszögezte, hogy a DH törvények szerinti felülvizsgált elszámolás is alkalmas lehet a felmondáskori hátralék kimutatására, azonban önmagában nem elegendő arra. Ugyanígy nem elegendő az elsőfokú bíróság által meghatározott számítás, mert az nem tesz eleget a 4/2021. PJE határozatban előírtaknak. Mindezek miatt a másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes nem teljesítette a vállalt adatszolgáltatási kötelezettségét, ezért az elsőfokú bíróság megállapításával ellentétben nem állapítható meg a felmondáskori hátralékos összeg, így a végrehajtás megszüntetéséről szóló elsőfokú ítéletet a másodfokú bíróság helyben hagyta. Az ítélet jogerős.

Felperes adóst dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 4.Pf.20.597/2022/11., jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.