A 4/2021 jogegységi keletkezése, Kúria, Pfv.I.20.708/2021/3.

Az elsőfokú bíróság a felperes adósi kérelmet elutasította a másodfokú bíróság ezt megváltoztatta és a Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezéseit hatályukban fenntartotta.

Adós és a hitelt nyújtó bank 2006-ban közokiratba foglalt deviza (CHF) alapú fogyasztási kölcsönszerződéseket kötöttek, melyet a hitelnyújtó 2012-ben felmondott az adós késedelmes teljesítése miatt és közjegyzői záradék kibocsátása útján az adós ellen végrehajtást indított.

Felperes adós keresetében a végrehajtás megszüntetését kérte, alperes pedig a kereset elutasítását. Az elsőfokon eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság a keresetet elutasította, álláspontja szerint a végrehajtás megszüntetésére irányuló kereset nem volt alapos.

A felperes fellebbezése folytán a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a végrehajtás megszüntetéséről ítélkezett. Indokolása szerint a felperes a felmondás túlfizetés miatti jogellenességére hivatkozva is kérte a végrehajtás megszüntetését, ez a hivatkozás pedig alaposnak bizonyult.

Alperes felülvizsgálati kérelemmel és ellenkérelemmel fordult a Kúriához, melyben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a keresetet elutasító ítélet hozatalát valamint az elsőfokú bíróság új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását kérte. Előadása szerint nem lehet vizsgálat tárgya, hogy a DH2. törvény alapján elszámolt összeg meghaladja-e a felmondás időpontjában fennálló felperesi tartozást, illetve követelés kimunkálására az alperes nem volt kötelezhető.

[15] A Kúria jelen ügyben eljáró tanácsa jogegységi eljárást kezdeményezett, melyre tekintettel Pfv.I.20.322/2020/11-I. számú végzésével a jogegységi határozat meghozataláig felfüggesztette a jelen felülvizsgálati eljárást és a felperes ellen indult végrehajtást.

[16] A jogegységi kezdeményezés eredményeként meghozott 4/2021. számú, a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének megítéléséről szóló polgári jogegységi határozatával a jogegységi tanács kimondta, hogy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések részleges semmissége miatt szükséges elszámolási kötelezettséget előíró, 2014. évi XL. törvényen alapuló elszámolás nem zárja ki, hogy a bíróság a polgári jog szabályai szerint utólag vizsgálja, alapos volt-e a pénzintézet részéről a szerződésnek az adós fizetési késedelmére alapított felmondása.

A Kúria döntése szerint a felülvizsgálati kérelem nem volt alapos, indokolása eredményeképpen a másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.