Aegon, Intrum, jelzálogjog törlése, 12.P.87.948/2019/14. és 43.Pf.631.967/2020/5. jogerős

A Pesti Központi Kerületi Bíróság az Intrum hitel Zrt. alperes ellen jelzálogjog törlése iránt indított perében elrendelte a felperes adós ingatlanának tulajdoni lapjára bejegyzett svájci frank terhelések törlését, melyet a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyott.

Felperes adósok az AEGON Magyarország Hitel Zrt-vel (később Intrum Hitel Zrt.) 2008-ban kötöttek kölcsön- és jelzálogszerződéseket, melyeket a hitelnyújtó 2012-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondott.

A felmondást követően a hitelnyújtó több alkalommal is köüldött felszólítást a tartozás rendezésére illetve adósok is több alkalommal próbáltak egyezségre jutni a hátralékokat illetően. A tartozás egy részét adósok rendezték.

A felperes jelzálog törlése irénti kérelmet terjesztett a bíróság elé, melyben hivatkozott a követelés elévülésére, alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság megállapította, hogy a peres felek között több alkalommal is volt olyan esemény melyek az elévülés nyugvását okozták, de mindent összevetve az elévülés 2019. június 19-én bekövetkezett. Ennek alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes zálogjoggal biztosított kölcsönkövetelése és ezzel együtt az azt biztosító zálogjog is elévült, így a bíróság a keresettel egyezően a zálogjog törléséről rendelkezett.

A másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és megjegyezte, hogy a hitelnyújtó végrehajtási eljárást a mai napig sem kedeményezett, holott saját érvei szerint ennek akár jelenleg is helye lett volna.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.