Banco Primus, Nartex, árf.kock. érvénytelen, 99.Pf.20.413/2020/8. jogerős

A Győri Járásbíróság elutasította a Nartex Pénzügyi Zrt. keresetét a Győri Törvényszék pedig helyben hagyta.

Alperes adós 2010-ben az felperesi jogelőddel a Banco Primus Magyarország Fióktelepével – gépjármű vásárlási céllal – kölcsönszerződést kötött, melyet a hitelező 2015-ben felmondott és fizetési meghagyás útján kívánta követelését érvényesíteni, mely az ellentmondás folytán perré alakult.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította a szerződés létre nem jöttsége okán. Indokolása szerint a felperesi jogelőd, mint a Banco Primus Bank S.A. fióktelepe a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezett jogképességgel.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben annak megváltoztatását kérte akként, hogy a törvényszék a kereseti kérelemben írtaknak megfelelően marasztalja az alperest. Az alperes fellebbezési ellenkérelmében a támadott ítélet helybenhagyását kérte, továbbá részletes kimutatást csatolt a kereseti kérelem összegszerűségének alátámasztására, illetve fenntartotta, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelen volt.

A törvényszék a járásbíróság által megállapított tényállást kiegészítette az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezésekre vonatkozókkal és az így kiegészített tényállás alapján az elsőfokú bíróság ítélete az érdemi felülbírálatra alkalmassá vált, a fellebbezés azonban nem volt alapos.

A törvényszék álláspontja szerint a járásbíróság a felperes jogképessége tekintetben téves jogi következtetésre jutott, így az alperesnek a szerződés létre nem jöttére alapított védekezése nem foghatott helyt.

Az alperes ezt meghaladóan azonban a szerződés érvénytelenségére is hivatkozott, egyebek mellett az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelenségére is és miután a perfelvételi szakban mindkét fél kifejtette a szerződés érvényességével/érvénytelenségével kapcsolatos álláspontját, nem volt akadály annak, hogy a másodfokú bíróság e kérdést érdemben vizsgálja.

A bíróság következtetése alapján a felperes jogelődje által nyújtott tájékoztatásból az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára nem volt egyértelműen felismerhető, hogy az árfolyamkockázat vállalása pontosan mit jelent, az milyen következményekkel jár, erre tekintettel az állapítható meg, hogy a perbeli szerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelensége folytán érvénytelen.

Mivel a felperes kereseti kérelmét a szerződés érvényességére alapította, az nem lehetett alapos. A szerződés érvénytelenségére figyelemmel a járásbíróság érdemben helyesen döntött, amikor a keresetet elutasította, ezért az elsőfokú ítéletet a törvényszék helybenhagyta.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.