ELLA, AXA, OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetése, 5.P.XXI.21.260.2020.16-I. és 117.Pf.637.245.2020.8. jogerős

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. alperes ellen, adós felperes végrehajtás megszüntetése iránt indított perében a bíróság a végrehajtást megszüntette, melyet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék helybenhagyott.

Felperes adósok és az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. 2008-ban CHF deviza alapú – zálogjoggal biztosított – lakáscélú közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződéseket kötöttek. Az ELLA Zrt. AXA Kereskedelmi Bank Zrt.-re változott, aminek jogutódja – beolvadással – az AXA Bank Europe SA lett, aki 2012-ben törlesztési kötelezettség elmulasztása miatt a szerződéseket felmondta, melyről értesítést is küldött az adósok részére, amely „nem kereste” postai jelzéssel érkezett vissza. Az AXA Bank Europe SA a szerződés- és követelésállományát (így a felperessel szemben fennállt követelést is) 2016-ban átruházta az OTP Bank Nyrt.-re, amiről a felperes adóst engedményezési értesítőben tájékoztatták.

Alperes OTP Faktoring Zrt. 2019. május 10. napján közjegyzői okiratba foglalt szerződésekből eredő követelések végrehajtásának elrendelése iránti kérelmet terjesztett elő közjegyzőnél. A jogi képviselővel eljáró felperes keresetében a önálló bírósági végrehajtó előtt foganatosított végrehajtás megszüntetését kérte, hivatkozva a arra, hogy végrehajtás tárgyát képező követelések – megszakító cselekmény hiányában – 2017. április 4. napján elévültek.

A bíróság vizsgálata során megállapította, hogy a megszüntetni kért végrehajtás alapjául szolgáló követelések – a Ptk. 327. § (3) bekezdése szerinti megszakító cselekmény hiányában – 2017. április 4. napján a Ptk. 324. § (1) bekezdése szerint elévültek, amely egyúttal a végrehajtási jog elévülését is maga után vonta a Vht. 57. § (1) bekezdése alapján, ezért a keresetnek helyt adott és a végrehajtást megszüntette.

Alperes fellebbezését a per főtárgyára vonatkozóan a másodfokon eljáró bíróság alaptalannak találta, ezért az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.