A Lombard nem tájékoztatott

Lombard Lízing ügyben utasította el a bíróság a Bank keresetét, mert az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatásuk nem felelt meg a szabályoknak.

A 2009-es lízingszerződéshez kapcsolódóan a perben a Lombard Lízing Zrt-t terhelte annak a bizonyítása, hogy az adóst az árfolyamkockázatról megfelelően tájékoztatta vagyis, hogy megadta azt a világos és érthető tájékoztatást, mely alapján a lízingbevevő tisztában lehetett volna az árfolyam változásból eredő valódi mértékű kockázatokkal.

A Lombard megfelelő tájékoztatást igazoló bizonyítékot a perben előterjeszteni nem tudott. Hivatkozásaiban az értékesítés képviselője által az értékesítés során állítólag elhangzottak valamint a szerződés és az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzat egyes pontjait emelte ki bizonyítékként, ám azok az elvárt tájékoztatási kötelezettségeknek nem feleltek meg.

A bíróság azonban akként foglalt állást, hogy a Lombard által hivatkozott Üzletszabályzat adott pontjaiban „foglalt tájékoztatás nem felel meg a Kúria 2/2014 PJE határozatában, az Európai Unió Bírósága C-51/17 számú ítéletében, illetve a 93/13/EGK irányelvében a fogyasztó árfolyamkockázatról történő tájékoztatása vonatkozásában meghatározott körülményeknek. Vagyis az Üzletszabályzat ezen rendelkezési nem tartalmaznak olyan világos és érthető tájékoztatást, amely alapján az ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó – és így alperes – azon következtetést vonhatta le, hogy az árfolyamkockázat valós.”

A fentiek okán a szerződéses főszolgáltatás körébe tartozó kockázati tájékoztatás hiánya miatt a Szerződés érvénytelen, így arra jogot, illetve teljesítést, követelést alapítani nem lehet.

Az ügyben a számításokat és adós képviseletét Erdősi Éva látta el, a Banki Hitelmediátor Közhasznú Egyesület általi képviseleti joggal.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.