A Lombard nem tájékoztatott

Lombard Lízing ügyben utasította el a bíróság a Bank keresetét, mert az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatásuk nem felelt meg a szabályoknak.

A 2009-es lízingszerződéshez kapcsolódóan a perben a Lombard Lízing Zrt-t terhelte annak a bizonyítása, hogy az adóst az árfolyamkockázatról megfelelően tájékoztatta vagyis, hogy megadta azt a világos és érthető tájékoztatást, mely alapján a lízingbevevő tisztában lehetett volna az árfolyam változásból eredő valódi mértékű kockázatokkal.

A Lombard megfelelő tájékoztatást igazoló bizonyítékot a perben előterjeszteni nem tudott. Hivatkozásaiban az értékesítés képviselője által az értékesítés során állítólag elhangzottak valamint a szerződés és az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzat egyes pontjait emelte ki bizonyítékként, ám azok az elvárt tájékoztatási kötelezettségeknek nem feleltek meg.

A bíróság azonban akként foglalt állást, hogy a Lombard által hivatkozott Üzletszabályzat adott pontjaiban “foglalt tájékoztatás nem felel meg a Kúria 2/2014 PJE határozatában, az Európai Unió Bírósága C-51/17 számú ítéletében, illetve a 93/13/EGK irányelvében a fogyasztó árfolyamkockázatról történő tájékoztatása vonatkozásában meghatározott körülményeknek. Vagyis az Üzletszabályzat ezen rendelkezési nem tartalmaznak olyan világos és érthető tájékoztatást, amely alapján az ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó – és így alperes – azon következtetést vonhatta le, hogy az árfolyamkockázat valós.”

A fentiek okán a szerződéses főszolgáltatás körébe tartozó kockázati tájékoztatás hiánya miatt a Szerződés érvénytelen, így arra jogot, illetve teljesítést, követelést alapítani nem lehet.

Az ügyben a számításokat és adós képviseletét Erdősi Éva látta el, a Banki Hitelmediátor Közhasznú Egyesület általi képviseleti joggal.

Az oldalra feltöltött tartalmak, tanácsok, tőlünk származó hozzászólások csak útmutatásnak tekinthetők, de semmiképpen sem jogi tanácsnak!
Konkrét ügyben keressen fel egy jogi képviselőt, akivel a szerződés tanulmányozását követően kialakíthatja a személyre és szerződésre szabott stratégiát.
Az oldal üzemeltetője a közzétett tartalmak szakszerűtlen felhasználásából eredő károkért semmiféle felelősséget nem vállal.