Argenta Credit/Faktor, végrehajtás megszüntetése, 73.Pf.630.756/2022/6. jogerős, dr. Madari Tibor

A Fővárosi Törvényszék az I. és II. rendű felperesek az Argenta Faktor Zrt. alperes ellen végrehajtás megszüntetése iránt indított perében a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Az alperes jogelődje, az Argenta Credit Zrt., valamint a felperesek között 2007-ben svájci frank alapú kölcsönszerződés jött létre, melyet a hitelező 2011-ben azonnali hatállyal felmondott, adósok ellen végrehajtási záradék kiállítására 2012-ben került sor.

A felperesek elsődleges kereseti kérelmükben a végrehajtások megszüntetését kérték, másodlagosan pedig a végrehajtás alacsonyabb összegben történő korlátozására irányult, ami az árfolyamváltozás nélkül számolt összeg. Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a végrehajtási eljárásokat megszüntette. Ítéletében megállapította a kölcsönszerződés léterejöttét és az „árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás kapcsán előre bocsátotta, hogy döntésénél figyelembe vette a Kúria Gfv.VII.30.090/2020. (BH2021.141.) sz. határozatát, ami a jelen kölcsönszerződéssel azonos szerződési feltételek mellett azt állapította meg, hogy a tájékoztatás nem volt megfelelő. Az elsőfokú bíróság a Kúria ezen döntésétől nem kívánt eltérni.”[11]

Az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott a szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumokból, hogy az árfolyamkockázat vonatkozásában nem adnak megfelelő tájékoztatást, ezért az erre vonatkozó szerződéses kikötések tisztességtelenek. „Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az árfolyamkockázati tájékoztató sérti a világosság és érthetőség elvét, ezért tisztességtelen. A deviza alapú kikötések a főszolgáltatás körébe tartoznak, ezért tisztességtelenségük a szerződés egészének érvénytelenségét eredményezik, ebből következően a követelés végrehajtás útján sem érvényesíthető.” [13]

Az elsőfokú ítélet ellen az alperes nyújtott be fellebbezést, melyben elsődlegesen az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra kötelezését, ennek hiányában az elsőfokú ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását kérte, a felperesek pedig az ítélet helybenhagyását kérték.

A másodfokú bíróság szerint a fellebbezés alaptalan, az elsőfokú bíróság érdemi döntésével egyetértett, az indokolás pontosítása és kiegészítése mellett az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – 73.Pf.630.756/2022/6. jogerős, dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.