CIB Credit/CIB Lízing/Defactoring Zrt. kereset elutasítás 14.P.21.145/2020/36/2. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Járásbíróság A Defactoring Zrt. felperes keresetét elutasította.

Az alperes adós 2008-ban svájci frank alapú, 2.470.000 Forint összegű gépjárművásárlási célú kölcsönszerződést kötött a CIB Credit Zrt.-vel (Az induló törlesztőrészlet 35.464 Forint volt.) A kölcsönszerződés részévé váltak az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat, valamint kölcsönszerződés mellékletét képezte a Kockázatfeltáró nyilatkozat elnevezésű dokumentum is, amely meghatározza a devizakölcsön fogalmát, és részletezi annak költségeit és kockázatait. Az alperes és a CIB Credit Zrt. a kölcsönszerződés biztosítékaként a járművön vételi jogot alapítottak a CIB Credit Zrt. javára.

A CIB Credit Zrt. átalakulás folytán jogutódja, a CIB Lízing Zrt a kölcsönszerződést 2016-ban nem teljesítés miatt, azonnali hatállyal felmondta. A felmondáskor a hitelező nyilvántartása szerint összesen 1.752.606 Forint tartozása állt fenn az adósnak. A felperesi társaság 2017-ben engedményezéssel vált az alperessel szembeni követelés jogosultjává. A felperes fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő a közjegyzőhöz kölcsönszerződésből eredő tartozás megfizetése iránt, mely eljárás az alperes határidőn belül előterjesztett ellentmondása folytán perré alakult.

A felperes keresti kérelmében azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az alperest a követelés megfizetésének való kötelezésre, az alperes írásbeli ellenkérelmében pedig kérte a felperes kereseti kérelmének teljes körű elutasítását.

A bíróság a keresetet alaptalannak taláta. Vizsgálata során megállapította, hogy az alperesi részről előterjesztett érvénytelenségi kifogások közül megalapozott az azon a címen előterjesztett kifogás, hogy a perrel érintett kölcsönszerződés nem tartalmaz kamatot. A kölcsönszerződés ilyen szempontból a törvényi követelményeket nem elégíti ki, annak nem felel meg, így a szerződés ezen hiányossága annak érvénytelenségét eredményezi. Vizsgálatát ezt követően kiterjesztette arra, hogy ezen érvénytelenségi ok kiküszöbölését a felperes, mint engedményes jogutód kérheti-e és arra jutott, hogy a jogutód felperes a perrel érintett szerződés tekintetében alakító joggal nem élhet, a szerződés érvényessé nyilvánítását nem kérheti.

Mindezekre tekintettel a bíróság a felperes keresetét – mind az elsődleges, mind a másodlagos keresetet – a rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 14.P.21.145/2020/36/2. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.