Bank Plus Bank/Cofidis közbenső ítélet

A Győri Ítélőtábla közbenső ítéletben mondta ki az eredetileg Bank Plus Bank Zrt. kölcsönszerződésének érvénytelenségét.

A még 2008-ban kötött gépjármű vásárláshoz nyújtott kölcsön 120 hónapra CHF alapon jött létre, mely konstrukcióban a Bank Plus Bank Zrt. az OTP Bank Nyrt. árfolyamait használta. A szerződés 2009-ben felmondásra került.

A szerződés érvénytelenségére irányuló adósi kérelmet az elsőfokon eljáró bíróság nem találta alaposnak, ítéletével elutasította azt. Adósi képviselő fellebbezett az ítélet ellen és a másodfokon eljáró bíróság:

[34] Megállapította, hogy az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó tájékoztatás tisztességtelenségére alapított kereset vonatkozásában az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, de döntésével és annak indokaival nem értett egyet.

Indokolásában levezette, hogy a szerződés milyen okok miatt nem tesz eleget az árfolyamkockázat telepítése és viselése tekintetében a világosság és érthetőség követelményének és emiatt az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezések tisztességtelenségét állapította meg, ami a szerződés teljes érvénytelenségét eredményezte.

Az érvénytelenség elkülöníthető a követeléstől, ezért a szerződés érvénytelenségének megállapítását követően a felek között az elszámolás tekintetében új eljárás keretében, új határozathozatalra utasította az elsőfokú bíróságot.

Az ügyben az adóst a Hidas és Szűcs Ügyvédi Iroda dr. Szűcs Tamás 06 20 971 5868 iroda@hidasesszucs.hu valamint dr. Mándli Ádámné dr. Pethő Annamária (Győr) ügyvéd és dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt; 06 70 285 6057 képviselték.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.