Bíróságok a szigorított zárlat idején

A 112/2021. (III. 6.) Korm. rendeletének rendelkezései alapján

a végrehajtások tekintetében a szigorított védekezés alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor, helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható.

A fizetési meghagyásos eljárások esetében a szigorított védekezés megszünését követő napig a közjegyzőnél beadvány szóban nem terjeszthető elő és a már folyamatban lévő ügyek ezen időszak alatt nem kézbesíthetőek.

A bíróságok működésére vonatkozóan a szóbeli kérelemre és jegyzőkönyvbe foglalásra vonatkozó ügyfélfogadás valamint a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel.
A polgári peres és nem peres eljárásokban a határidők folyását nem érintik a változások viszont a perfelvételi eljárásokat a tárgyalások mellőzésével kell lefolytatni. Ehhez a bíróságok írásbeli nyilatkozatokat kérhetnek be a felektől és a perfelvétel lezárásáról külön tájékoztatni kötelesek a feleket (írásban), ahol még további nyilatkozatok benyújtására is lehetőséget kell biztosítani. Ugyanez vonatkozik a személyes meghallgatásra is.

Érdemi tárgyalást lehetőség szerint kép és hang továbbítására alkalmas eszközök igénybevételével kell megtartani, ennek hiányában a szükséges nyilatkozatokat írásban kell beszereznie a bíróságnak.

A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye.

A teljes kormányrendelet letölthető itt: