Budapest Autó/Szegedi Törvényszék

Alperes adós fellebbezése folytán a másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú – Szentesi Járásbíróság által hozott – ítéletet, és azzal ellentétesen úgy ítélte meg, hogy a perbeli szerződésben foglalt tájékoztatás nem felel meg a megfelelő tartalmú tájékoztatással szembeni elvárásoknak, így a perbeli kölcsönszerződés egésze érvénytelen. Az ítélet jogerős.

Alperes és felperes pénzintézet jogelődje 2008.május 28. napján kölcsönszerződést kötött, melynek célja alperes részéről felmerült gépjármű vásárlási igény finanszírozása és amit a pénzintézet az önerő és a vételár különbözete tekintetében finanszírozott.

Az elsőfokon eljáró Szentesi Járásbíróság szerint a szerződés érvényes és felperes pénzintézet jogutódjának keresetére ítéletében kötelezte alperest, hogy fizesse meg 15 nap alatt felperes követelését és annak járulékait.

A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék az elsőfokú ítéletet az árfolyamkockázat feltárásának megfelelősége tekintetében hatályon kívül helyezte és ítéletében azt állapította meg, hogy a pénzintézeti tájékoztatás akkor lett volna megfelelő, ha az átlagosan tájékozott fogyasztó nem csak nyelvtanilag érti a közölteket, hanem értékelni is képes a tájékoztatás alapján, hogy a korlátlanul rá áthárított árfolyamkockázat viselése milyen jelentős negatív gazdasági következményekkel járhat rá nézve.

A perbeli szerződés szerinti tájékoztatás a másodfokú bíróság megítélése szerint nem adott világos és érthető tájékoztatást, így a szerződés árfolyamkockázatot az adósra hárító rendelkezésének tisztességtelensége a teljes szerződés semmisségéhez vezetett.


Adóst a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítéséhez szakértői segítség:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).