Budapest Bank/MKB Bank szerződés érvénytelen, jogkövetkezmény, 15.P.20.091/2021/53. Tóthné dr. Pintér Matild

A Székesfehérvári Törvényszék érvénytelennek találta a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. szerződését és közbenső ítélet kihagyásával – szakértő bevonása nélkül – döntött egyben a jogkövetkezményről is.

Felperes adósok és a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.* között deviza alapú lakásvásárlási célú, közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés jött létre 2007-ben, 13 775 000 Ft kölcsön (93.347,56 CHF) összegben. Alperes a szerződést közjegyzői okiratba foglaltan 2018-ban azonnali hatállyal felmondta és felhívta az adósokat 20.733.469 forint (tőke, kamat, adminisztrációs és egyéb díj) összegű lejárt tartozás megfizetésére.

Felperesek keresetükben kérték a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását a deviza konstrukció tényleges mibenlétéről való tájékoztatás elégtelensége miatti tisztességtelen feltételek illetve további érvénytelenségi okok miatt, valamint az érvénytelenségből eredő jogkövetkezményeként a szerződés ítélethozatalig történő hatályossá nyilvánítását azzal, hogy felpereseknek mindösszesen 6.107.867 Ft összegű tartozásuk áll fenn és kérik, hogy ezt legfeljebb 90.000 Ft-os részletekben, kamatmentesen fizethessék vissza alperesnek.

Alperes a kereset elutasítását kérte továbbá, hogy érvénytelenség esetén az érvényessé nyilvánítással a szerződéses induló törlesztő összeget (547,02 CHF) állapítsa meg a bíróság.

A bíróság a kereseti kérelmet alaposnak találta és vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy az ügyben a bizonyítottan nyújtott, az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem felelt meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek, beleértve az Európai Uniós szabályozókat is. Ezen ok miatt a szerződés érvénytelenségét állapította meg, mely ok nem kiküszöbölhető, így az érvénytelenség jogkövetkezményeként a bíróság a felek közötti elszámolásban is döntést hozott.

Felperesek több számítást is készítettek, melyben hivatkoztak a C-472/20 EUB ítéletre is az eredeti állapot visszaállításának igényével, kimutatva végül 6.107.867 Ft összegű tartozást. A bíróság egyetértett az unió bíróságának megállapításával, miszerint az érvénytelenség jogkövetkezményének tekintetében, „ha a szerződés annak főtárgyára vonatkozó tisztességtelen szabályozás miatt nem maradhat fenn, akkor a fogyasztóvédelmi irányelvek hatékony érvényesülése nem biztosítható nem kötelező erejű olyan bírósági állásfoglalások útján, amelyek a szerződés érvényessé, vagy hatályossá nyilvánításának módjáról szólnak. Tisztességtelen feltétel esetén, főszabály szerint , azon jogi és ténybeli helyzetet kell helyreállítani, amelyben a fogyasztó a tisztességtelen feltétel hiányában lett volna, többek között avval, hogy a fogyasztó számára biztosítja a szolgáltató jogalap nélküli gazdagodásának visszatérítéséhez való jogot. Bíróság megítélése szerint, tisztességtelen feltételt alkalmazó alperes nem részesülhet olyan kedvezményes elszámolásban, amely a felek közötti egyensúlyt javára megbontja, így megalapozatlan az egyenértéki kamat melletti elszámolási igénye. [44]”

Mindezek alapján a bíróság a felperesek által benyújtott számításokat – számszakilag is megalapozottnak minősítve – elfogadta és ez alapján állapította meg a tartozást a felperesi kérelemmel egyezően, beleértve a részletfizetésre vonatkozó kérelem elfogadását is.

Az adóst Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az ítélet letölthető ITT – 15.P.20.091/2021/53. szerz.érv. Tóthné dr. Pintér Matild

*A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 2022. március 31-i hatállyal beolvadt az MKB Bank Nyrt-be.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.