C-118/17 Főtanácsnoki indítvány

A C-118/17 számon a Pesti Központi Kerületi Bíróság által az Európai Bíróságon indított előzetes döntéshozatali eljárásban a mai napon közzétételre került Nils Wahl Főtanácsnok indítványa.

Az előzetes döntéshozatali eljárásban a bíróság az alábbi, röviden összefoglalt kérdésekre vár válaszokat:

  1. a szerződés érvénytelensége akkor is orvosolható-e, ha az ellentétes a fogyasztó gazdasági érdekeivel;
  2. a fogyasztóvédelemmel összhangban áll-e az, ha törvénnyel módosítják a polgári jogi szerződéseket;
  3. amennyiben a 2. kérdésre a válasz igen, akkor az megfelel-e a fogyasztóvédelmi és egyéb magasabb szintű szabályozásoknak, jogoknak, ha módosítások jogkövetkezménye a szerződések érvényben tartása és az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselése;
  4. elfogadható-e a bíróságok ítélkezési gyakorlatában, hogy azokat polgári jogegységi határozatok irányítják, kötelező jelleggel;
  5. ha a 4. kérdésre adott válasz igen, akkor ez a gyakorlat elfogadható-e akkor is, ha a jogegységi tanács tagjainak kijelölése átláthatatlan módon történik valamint, hogy a felhasznált szakértői anyagok és vélemények nem nyilvánosak, nem megismerhetőek (utólag sem)

A teljes beadvány megtekinthető itt: C-118_17 Dunai

A mai napon megjelent indítványban Nils Wahl Főtanácsnok véleménye szerint a kérdésekre az alábbi válaszokat kell adni:

  1. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely a fogyasztói szerződés tisztességtelenségtelen szerződési kikötésből eredő részleges érvénytelensége esetén főszabály szerint a szerződésnek a tisztességtelen feltétel nélküli hatályban tartását célozza. Az eljáró bíróság így nem orvosolhatja az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés valamely kikötésének érvénytelenségét kizárólag azon az alapon, hogy a szerződés fenntartása állítólagosan ellentétes volna a fogyasztó gazdasági érdekeivel.

    2)      A 93/13 irányelvvel nem ellentétes, hogy valamely tagállam a jogbiztonság és a fogyasztók védelme érdekében törvényi úton módosítson az eladók és szolgáltatók, valamint a fogyasztók között létrejött szerződésekben szereplő bizonyos szerződéses kikötéseket amennyiben e módosítások nem sértik az ezen irányelvben biztosított védelmet.

    3)      A fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához fűződő uniós hatáskörökkel, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való joggal nem ellentétesek az alapeljárásban szereplő, a bírói jogalkalmazás egységét szolgáló jogegységi határozatok.

A Főtanácsnoki indítvány megtekinthető itt: Nils Wahl Főtanácsnok indítványa

A döntés megjelenéséről tájékoztatást adunk majd.

Az előzetes döntéshozatali eljárások gyűjteménye megtekinthető itt: Európai Bíróságok