CIB, Inhold követelés elévült

Kedves Olvasóink!

Inhold Pénzügyi Zrt. keresetét utasította el a budapesti XVIII. és XIX. kerületi bíróság, mert a követelés elévült.

Adós 2005-ben kölcsönszerződést kötött a CIB Credit Zrt-vel, személygépjármű vásárlás céllal. A kölcsön devizaneme EUR alapú és 7,5 millió forint összegű volt. Az adós a szerződést vállalkozóként kötötte meg. A szerződéskötéskor a CIB Autó Kft. javára vételi jogot alapító szerződés is aláírásra került. A szerződés 2007-ben felmondásra került és a CIB Autó Kft. élve a vételi jogával a járművet 2,4 millió Ft-os vételáron értékesítette (költői kérdés: mit érdemel az a bűnös, aki az újkori áron 8,3 milliós autót 2 évesen 2,4 millió forintért eladja?), amit a tartozásba beleszámítottak. A CIB Credit állítása szerint 2009-ben írásban, tértivevényes levélben szólította fel az adóst a 8,3 milliós tartozásának rendezésére. 2012-ben a követelést 6,8 millió Ft tőke + 1,1 millió Ft kamat értékben az Inhold Pénzügyi Zrt-re engedményzte, aki a tartozást levélben közölte.

A bíróság előtt a feleknek a kézbesítést kellett bizonyítani, illetve cáfolni és bár vitathatatlan, hogy a postás nem lehet hibás, tényként kezelhetjük, hogy az értesítések joghatályosságát a követeléskezelőnek nem sikerült a perben bizonyítani. Ment a huza-vona, hogy adósnak tulajdonképpen mi a címe és valójában ki írta alá a tértivevényt, ez utóbbi miatt szakértőt is kirendeltek, de neki sem sikerült kibogarásznia bizonyíthatóan az aláírás származását. Végül a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az adós a 2007-ben kézhez kapott felmondás és a 2013-ban ismételten megküldött felmondás között nem kapott igazolható megkeresést, ezért a követelés elévült.

Az ítélet letölthető itt: cib autó drdantesz

Az ügyet dr. Dantesz Péter képviselte.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket és csatolmányokat is.