ELLA/AXA/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése 8.P.21.367/2021/26. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Gödöllői Járásbíróság az I. és II. rendű felperesek ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felperes adósok 2007-ben önálló zálogjoggal biztosított, deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek közjegyzői okiratba foglaltan az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Rt-vel. A szerződést az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 2013-ban azonnal hatállyal felmondta, a teljesítés utolsó dátuma 2013. július 18. napja volt.

„Az AXA Bank Europe SA és az OTP Bank Nyrt. között üzleti átruházás szerződés jött létre, majd az OTP Bank Nyrt. a követelést az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-re engedményezte”, aki 2019. január 9. napján terjesztett elő közjegyző előtt végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmeket a felperesekkel szemben.

Felperesek keresetükben a végrehajtási jog elévülésére hivatkozva kérték a végrehajtások megszüntetését a bíróságtól, alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság döntésében a vonatkozó törvények és a Kúria joggyakorlatát figyelembe véve megállapította, hogy a végrehajtási jog 2013. július 18. napját követő naptól számítottan 5 év elteltével, 2018. július 19. napján elévült. Az alperes ezt követően elévülési időn túl, 2019. január 9. napján terjesztette elő a végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmét mindkét felperes vonatkozásában, mely alapján a végrehajtási eljárás megszüntetésének volt helye.

Az ítélet 2022. május 18. napján jogerőre emelkedett.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 8.P.21.367.2021.26. OTP Fakt.vh.megsz. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.