Unicredit Bank szerződés érvénytelensége 21.P.20.075.2022.5., dr. Dantesz Péter

A Budapest Környéki Törvényszék a 21.P.20.075/2022/5. számú közbenső ítéletével az Unicredit Bank Hungary Zrt. deviza alapú kölcsönszerződésének érvénytelenségét mondta ki.

Felperes adósok jogi képviseletét az 1000. számú Ügyvédi Iroda dr. Dantesz Péter ügyvéd látta el.

Az I. rendű felperes, mint hitelfelvevő és a II. rendű felperes, mint adóstárs az alperes bankkal, mint hitelnyújtóval 2008-ban ingatlant terhelő önálló zálogjog fedezete mellett, lakás-előtakarékossággal (Fundamenta) kombinált, deviza alapú, szabad felhasználású kölcsönt kötöttek 11.100.000 HUF (69.938,88 CHF) kölcsön összegre. A DH törvények szerinti elszámoláskor az adósoknak 17.285.008 HUF tőketartozásuk állt fent.

A felperesek keresetükben azt kérték a bíróságtól, hogy állapítsa meg a szerződés érvénytelenségét (árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelensége miatt) úgy, hogy az árfolyamkockázat mértéke 20%-ban legyen megállapítva és ezzel a számítással a tőketartozás a keresetben megadott értéknap szerint hozzávatőlegesen 4 millió forint lenne. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és a jogvita jellegére való tekintettel közbenső ítéletet hozott, amelyben az érvénytelenséget bírálta el, mivel az a jogkövetkezmény tekintetében az összegszerűségtől elkülöníthető volt.

A bíróság vizsgálatában a szerződéskötési folyamatot, a szerződéses rendelkezések adott pontjait, a kockázatfeltárásra vonatkozó külön nyilatkozat tartalmát vizsgálta meg, illetve meghallgatta tanúként a szerződéskötéskor eljáró személyeket is. Megállapította, hogy a szerződéses rendelkezések és a tájékoztatók (írásos és szóbeli) együttes tartalma is hiányos, nem nyújtott világos és egyértelmű tájékoztatást az adosóknak a kölcsönügylet őket terhelő kockázatának valós tartalmáról.

Mivel a tájékoztatás nem felelt meg sem hazai sem az Európai Bíróság joggyakorlatának, ezért a felek között létrejött kölcsönszerződés érvénytelenségét állapította meg a bíróság.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 21.P.20.075.2022.5. Unicredit közbenső dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.