A Kúria elutasította a KDB Bank Európa Zrt. kérelmét, Pfv.I.20.261/2022/5., dr. Madari Tibor

A Kúria az alperes KDB Bank Európa Zrt-nek a 2/2021. Polgári jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége megállapításának kezdeményezése, valamint a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése iránti kérelmét elutasította.

Az ügy előzménye, hogy az elsőfokú bíróság ítéletével megszüntette az I. és II. rendű felperesek/adósok ellen folytatott végrehajtásokat. Az alperes bank fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. A jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése mellett az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezését is kérte a 2/2021. Polgári jogegységi (PJE) határozat Alaptörvény ellenességére hivatkozva. Álláspontja szerint a 2/2021. PJE a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén olyan normatartalmat állapít meg, amely a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) adott passzusaiból nem levezethető továbbá az önálló zálogjog megszerzőjére hátrányos, a törvényt lerontva, annak jogait korlátozza.

A Kúria a kérelmeket nem tartotta alaposnak és elutasította az alperesek az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése iránti kérelmét és ebből következően a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése iránti kérelmét is. Döntésében rámutat a Ptk. és a 2/2021. PJE összhangjára a zálogkötelezett az önálló zálogjog alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogainak és kifogásainak érvényesíthetősége körében, melyből levezethető az is, hogy a jogutódot úgy kell tekinteni, hogy a szerződéskor az alapjogviszony ismeretében volt, tájékozódhatott az alapügylet tartalmáról, annak az önálló zálogjog érvényesíthetőségét befolyásoló kikötéséről.

Az adósokat az alapügyletet képező perbekben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – Pfv.I.20.261/2022/5. KDB Bank, dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.