ELLA/OTP/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése, 23.P.20.176/2022/11. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Szolnoki Járásbíróság ítéletével megszüntette a végrehajtási eljárást.

Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. alperesi jogelőd, mint hitelező és a felperes és a felperes adóstársa úgy is, mint zálogkötelezettek között közjegyzői okiratba foglaltan, önálló zálogjoggal biztosított deviza alapú (CHF) kölcsönszerződés jött létre 2007-ben, melyet a felperesi jogelőd a 2013-ban közjegyzői okiratban foglaltan felmondott és felszólította a felperest és adóstársát a tartozás megfizetésére. Az alperesi jogelőd a perbeli kölcsönszerződésből eredő tartozást a jelen per alperesére engedményezte jogutódlás folytán, aki 2021-ben végrehajtási záradék kibocsátását kezdeményezte eljáró közjegyzőnél. A végrehajtási eljárás foganatosításra került.

A végrehajtási eljárás során a felperes eredménytelenül kísérelte meg a végrehajtási eljárás megszüntetését, ezért a felperes a bírósághoz benyújtott keresetében kérte annak megszüntetését hivatkozva a végrehajtási jog elévülésére. Alperes kérte a kereset teljes elutasítását.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és megállapította, „hogy a perbeli követelés vonatkozásában a végrehajtási jog a Vht 57. § (1) bekezdése alapján 2018. június 26. napján elévült, ezért a végrehajtási eljárást a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 528. § (2) bekezdés a) pontja alapján a végrehajtást megszüntette.” [30]

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 23.P.20.176/2022/11. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.