Budapest Autó/Cessio, kereset elutasítás, 72.Pf.631.621/2022/6. jogerős, dr. Lajos Sándor

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely a Cessio Zrt. felperes keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Az alperes adós és a felperesi jogelőd a Budapest Autófinanszírozási Zrt. 2008-ban CHF alapú kölcsönszerződést kötöttek, gépjármű vásárlás finanszírozása céllal. A törlesztőrészletek jelentős emelkedése miatt az adós a fizetési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, ezért a finanszírozó a szerződést 2016-ban felmondta.

A felperes keresetében a követelésének megfizetésére való kötelezését kérte az alperesnek, míg alperes az eljárás megszüntetését kérte hivatkozva a felperes perbeli legitimációjának hiányára, másrészt a felmondáskor való túlfizetés fennállása miatt, érdemben pedig a kereset elutasítását kérte az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelensége, illetve a követelés összeszerűségének alátámasztatlanságára hivatkozva.

Az elsőfokú bíróság a keresetet nem találta alaposnak. Megállapította, hogy a per megszüntetésre nincs lehetőség, mert felperes a perbeli legitimációját igazolta, továbbá a felmondás is érvényesnek tekinthető. Abban viszont osztotta alperes álláspontját, hogy a felperesi követelés összegszerűsége nem követhető, a kereset összegszerűsége nem alátámasztott, így azt sem lehet vizsgálni, hogy felmondáskor volt-e túlfizetés. Egyetértett alperessel az árfolyamkockázatról való szerződéses tájékoztatás kapcsán is azzal, hogy az nem felelt meg sem a hazai sem az európai szabályozásnak. Megállapította, hogy a szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, mely a teljes szerződés semmisségét eredményezi.

Felperes fellebbezésében kérte a megalapozatlan elsőfokú ítélet megváltoztatását és az alperes kötelezését a követelés megfizetésére, továbbá az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságot új eljárásra való utasításra. Alperes a fellebbezési ellenkérelmében a fellebbezést teljes mértékben megalapozatlannak és iratellenesnek minősítette és kérte az elsőfokú bíróság érdemben helyes ítélete helybenhagyását.

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaptalannak találta. Döntésében egyetértett az elsőfokú bíróság érdemi döntésével, és az árfolyamkockázatra vonatkozó alperesi ellenkérelemben foglalt hivatkozásokat vizsgálva – részben más okok miatt – az elsőfokú bírósággal egyező álláspontra jutott és megerősítette, hogy az árfolyamkockázatot az alperesre telepítő szerződéses rendelkezések tisztességtelenek, ezért semmisek, mely a szerződés érvénytelenségét eredményezik. Érvénytelen szerződés joghatás kiváltására nem alkalmas, az alapján bíróság előtt követelést érvényesíteni nem lehet, a felperes érvénytelen szerződésre lapított keresete ezért elutasításra került.

Az ítélet jogerős.

Alperest dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 72.Pf.631.621/2022/6. BP Autó, kereset elutasítás, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.