Cib Bank/MKK Zrt. végrehajtás megszüntetése, 1.P.20.223/2022/13. jogerős dr. Fekete Tünde

A Komlói Járásbíróság ítéletével megszüntette a végrehajtást az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. alperes ellen végrehajtás megszüntetése iránt indított perében. Az ítélet jogerős.

Adós és az alperesi jogelőd, a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. kölcsönadó között magánokiratba foglalt, deviza alapú kölcsönszerződés jött létre 2007-ben, mely szerződést a hitelnyújtó, közjegyzői okiratban foglaltan 2011-ben azonnali hatállyal felmondta. Alperesi jogelőd ezt követően 2016-ban küldött felszólító levelet a tartozás megfizetésére. 2017-ben az alperesi jogelőd a kölcsönszerződésből eredő követelését az alperesre engedményezte. Alperes kérelmére a követelés végrehajtására vonatkozó kérelmét az eljáró közjegyző végrehajtási záradékkal látta el, mely ügymenet részeként a felperes fedezetként szolgáló ingatlanára a végrehajtási jog bejegyzése is megtörtént.

Felperes a keresetében a végrehajtási eljárás megszüntetését kérte, hivatkozva a követelés elévülésére. Alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozva az alperesi jogelőd felszólító levelére valamint az engedményezésről történt értesítésre hivatkozva, mint az elévülést megszakító események.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Megállapította, hogy „A töretlen bírói gyakorlat szerint amennyiben mód van a végrehajtási kényszer alkalmazására, akkor csak a végrehajtási cselekményt lehet olyan, célravezető jogérvényesítési lépésnek tekinteni, amely az elévülés megszakadását eredményezheti. [25]” A bíróság az iratok alapján kétséget kizáróan meg tudta állapítani, hogy a teljesítési határidő leteltét – 2011. június 7. napját – követően az öt éves elévülési időt csak végrehajtási cselekmények szakíthatták volna meg. Alperes – nem vitatottan – csk 2020 májusában kezdeményezett végrehajtási eljárást, így a végrehajtási jog elévült., ezért a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette.

Adóst a perben dr. Fekete Tünde ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drfeketetunde@gmail.com, +36 30 336 2232

Az ítélet letölthető ITT – 1.P.20.223/2022/13. dr. Fekete Tünde

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).