Erste Auto, Argenta, árfolyamkockázat, érvénytelen, 2.Pf.21.342/2020/4. jogerős

Az elsőfokon eljáró Kaposvári Járásbíróság a felperes Argenta Faktor Zrt. keresetét elutasította, melyet a Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyott. Az ítélet jogerős.

Az alperes adós és az Erste Leasing Autófinanszírozási Rt. (beolvadás után Erste Bank Hungary Zrt.) között 2005-ben svájci frank alapú hitel- és opciós szerződés jött létre gépjármű vásárlásának finanszírozására. A Bank a szerződést 2013-ban felmondta, majd engedményezte a felperes Argenta Faktor Zrt-re, aki fizetési meghagyást kezdeményezett a nyilvántartása szerint fennálló követelés tekintetében. Az ellentmondást követően perré alakult eljárásban az elsőfokon eljáró bíróság ítéletével az Argenta Faktor Zrt. keresetét elutasította.

A felperes elsődleges kereseti kérelmében kérte a követelés összegének megfizetésére való kötelezést, másodlagosan pedig, ha a bíróság a kölcsönszerződést érvénytelennek ítélné, akkor az érvénytelen részek kihagyásával a szerződést nyilvánítsa visszamenőleges hatállyal érvényessé és az így érvénybe helyezett szerződésből eredő jogkövetkezmény levonását kérte.

Az eljáró bíróság vizsgálata – az elsődleges kereseti kérelem kapcsán – megállapította, hogy a felperesi jogelőd a szerződéskötéskor nem adott kellő tájékoztatást a szerződés teljesítése során felmerülő árfolyamkockázat lényegének mibenlétéről, az adósi fizetési kötelezettségeire gyakorolt hatásairól illetve a vállaltatott kockázat korlátlanságáról. A bíróság megállapította, hogy a szerződésekből csak a feltételek együttes értelmezése és rendkívül alapos egybevetése alapján lehetett volna kikövetkeztetni az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatásra vonatkozóak meglétét, ezért az egy átlagosan figyelmes és tájékozott, észszerűen gondolkodó fogyasztót feltételezve sem volt megfelelő.

A fentiek miatt a bíróság az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési kikötés tisztességtelenségét állapította meg, jogkövetkezményként pedig a 209/A § (2) bekezdése alapján semmis szerződési kikötésként rögzítette, ami pedig a főszolgáltatást megállapító szerződési feltételnek minősülő szerződéses rendelkezés a rPtk. 239. § (2) bekezdése alapján a szerződés egészének érvénytelenségét vonja maga után.

Az elsőfokú bíróság a felperes másodlagos kereseti kérelmét a jogkövetkezmény levonása tekintetében szintén elutasította. Indokolása szerint az engedményezéssel az engedményes részére a követelés érvényesítésével kapcsolatos lehetőségek nyílnak meg, de csak olyan alapon, ami az engedményezőt az engedményezés időpontjában megillette, melynek nem az az eredménye, hogy a felperes a szerződéses jogviszonyba belép, hanem egy szerződésen alapuló követelés engedményezése történt meg. Mivel felperes alakító joggal nem rendelkezik, így a jogkövetkezmény levonását sem kérheti.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, indokolásában megerősítette az elsőfokú ítélet megállapításait.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.