ERSTE/Intrum végrehajtás megszüntetése, 4.P.20793/2021/13. jogerős

Az Egri Járásbíróság ítéletével megszüntette az adósok ellen folyó végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

A felperes adósok 2009-ben közjegyzői okiratba foglalt kölcsön-és jelzálogszerződést kötöttek az Erste Bank Hungary Zrt-vel, melyet a hitelező 2015-ben azonnali hatállyal felmondott. Az Erste Bank Hungary Zrt. az adósokkal szemben fenálló követelését 2016-ban az alperes Intrum Zrt-re engedményezte, melyről az adósokat postai úton értesítette.

Alperes 2021-ben végrehajtási záradék kibocsátását kezdeményezte közjegyző előtt, melynek eredményeképpen a felperes adósokkal szemben a végrehajtási eljárások megindultak.

Felperesek keresetükben kérték a végrehajtási eljárások megszüntetését arra való hivatkozással, hogy a követelés elévült. Alperes nem terjesztett elő ellenkérelmet, ezért bírósági meghagyás kibocsátására került sor, így az arra benyújtott ellentmondás és ellenkérelem folytán indult meg jelen peres eljárás.

A bíróság álláspontja szerint a kereset alapos volt és vizsgálata során megállapította, hogy a felmondás és a végrehajtási eljárás megindítása közötti időszakban nem történt olyan végrehajtási cselekmény, mely az elévülést megszakította volna, ezért a követelés és azzal együtt a végrehajtási jog is elévült, ami a zálogjog megszünését is eredményezte.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.