Ismét két ügyben veszített pert a Lombard jogerősen.

A Budapesti XX. XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon két ügyben is elutasították a Lombard Lízing Zrt. felperes kereseteit, mely ítéletek a végzést követően fellebbezés hiányában már jogerőssé váltak.

A Bíróság mindkét ügyben megállapította a kölcsönszerződések érvénytelenségét, ezért a Lombard Lízing Zrt. kereseteit elutasította, azonban az egyik ügyben helyt adott az adósi képviselet viszontkeresetének a gépjármű törzskönyvének kiadása kapcsán.

A 2.P.XX.20.551.2019.16.I. számú ítélet indokolásából részlet:

„[53] A bíróság álláspontja szerint az árfolyamkockázatról történő felperesi tájékoztatás nem felelt meg a törvényi követelményeknek. Az alperes külön kockázatfeltáró nyilatkozatot nem írt alá, a szerződéskötés idején ilyen külön okiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozatot nem is használt a felperes, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. május 21.
napján kelt határozatában a felperes mulasztásaként értékelt.”

A Bíróság a 2.P.XXI.22.342.2018.34. számon hozott ítéletében megállapította, hogy a szerződés az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelensége valamint a szerződésből hiányzó kamat mérték miatt érvénytelen, ezért elutasította a Lombard Lízing Zrt. keresetét, azonban az adósi képviselet viszontkeresetben kért, a törzskönyv kiadásra vonatkozó kérelmét alaposnak találta.
Megállapította, hogy a törzskönyvet megítélő indoklás szerint az opciós jog kóges rendelkezésének megkerülésére irányuló rendelkezések semmisek, ezt támasztja alá például a BH.2017. évi 13. eseti döntése is és végkövetkeztetésként pedig megállapította, hogy:

„[155] A bíróság álláspontja szerint az opciós jog és az elidegenítési és terhelési tilalom kikényszeríthetősége érdekében került a törzskönyv a hitelező felperes birtokába, e biztosítékok megszűntek az opciós jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltével, így felperes jogalap nélkül van annak birtokában, ezért mint jogcím nélküli birtokos köteles azt az alperesnek kiadni.”

Mindkét ügyben az adós képviseletét dr. Mándli Ádámné dr. Pethő Annamária ügyvéd látta el.
Elérhetőségek: dr. Mándli Ádám ügyvédjelölt; 06 70 285 6057

Ide kattintva további Lombard elleni perekben hivatkozható ítéleteket tölthetnek le.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.