Ismétlés a tudás anyja

A Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és új tárgyalásra, új határozat meghozatalára utasította őket.

A felperes adósok (saját magukat képviselve az elsőfokú eljárásban) végrehajtás megszüntetése iránti pert indítottak a KDB Bank Európa Zrt. ellen, aki az eredeti kölcsönnyújtó BG Magyarország jogutódja. Adósok keresetükben elsősorban a végrehajtás megszüntetését kérték, a Pp. 369.§ hivatkozva, hogy az érvényesen nem jött létre. Ebben az esetben azonban a vh. megszüntetése mellett, érvénytelenség megállapítására vonatkozó határozott kereseti kérelmet is elő kellett volna terjeszteniük. Ennek hiányában a bíróság az érvénytelenség megállapítására vonatkozó kérelmet nem bírálta el. Adósok további a végrehajtás megszüntetésére irányuló érvelését, mint például az árfolyamkockázatról szóló elégtelen tájékoztatást sem tartotta alaposnak a bíróság, így a keresetük elutasításra került.

Az ítélet ellen a felperesek immár ügyvédi segítséggel fellebbezést nyújtottak be, ahol az elsőfokú bíróság eljárási szabálysértésére hivatkoztak, továbbá és ismételten az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás hiányára, mely a szerződés semmisségét eredményezi és határidő nélkül lehet rá hivatkozni.

A fellebezést alaposnak találta a másodfokú bíróság és megállapította, hogy az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás tekintetében az „…elsőfokú bíróságnak hivatalból kellett volna észlelnie a lehetőségét, hogy semmisségi ok állhat fent, erről tájékoztatniuk kellett volna a feleket, hogy nyilatkozataikat megtehessék…”

Reméljük a megismételt eljárásban az adósi bizonyítás sikeres lesz.

Adósokat dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviseli.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket és csatolmányokat is.