Jogegységi panasz határozat, Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. Jpe.I.60.015/2021/15.

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata alapján a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. lakásvásárlási célú devizaalapú lakossági kölcsönszerződéseknél alkalmazott kockázatfeltáró nyilatkozatba foglalt tájékoztatása nem felel meg a Kúria és az európai Bíróság által felállított követelményrendszernek.

Az adós és a felperes BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 2007-ben lakásvásárlási célú devizaalapú lakossági kölcsönszerződést kötöttek, melynek rendelkezései szerint az adós köteles viselni a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges devizaváltásból eredő valamennyi árfolyamkockázatot. Felperes 2011-ben a szerződést felmondta és keresetében kérte a tartozásból eredő követelés megfizetésére való kötelezést, alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozva az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás tisztességtelensége miatti érvénytelenségre is.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helyt adott és ítéletében az árfolyamkockázatról való tájékoztatást megfelelősége miatt a kereseti kérelem szerint az adóst marasztalta a követelés megfizetésére. Az alperes adós fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánító részében helybenhagyta, egyebekben megváltoztatta és a keresetet a fentieket meghaladó részében elutasította. A fellebbezés indokaira tekintettel azt állapította meg: az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételek a kockázatfeltáró nyilatkozatra figyelemmel sem kellően világosak és érthetőek, ezért az tisztességtelen, érvénytelen szerződés alapján pedig a szolgáltatást követelni nem lehet, a kölcsöntartozásból való marasztalásnak nincs jogi alapja.

A felperes felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Kúria előtt, ahol kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és elsődlegesen az elsőfokú bíróságnak az alperes kötelezésére vonatkozó rendelkezésének helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra új határozat hozatalára utasítását kérte. Alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.

A Kúria vizsgálata során megállapította, hogy a jogerős ítélet a hivatkozott indokok alapján nem jogszabálysértő és egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy az adott ügyben adott tájékoztatás az árfolyamkockázatról nem felel meg a Kúria, illetve az EUB által felállított követelményrendszernek.

A Kúria Gfv.VII.30.315/2020/5. számú ítéletével szemben a felperes pénzintézet nyújtott be jogegységi panaszt, kérve a támadott ítélet hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását. ha a Felperes a felülvizsgálati kérelemben jogkérdésben való eltérésre hivatkozott miszerint a Kúria a jogegységi panasszal támadott határozatában az árfolyamkockázati tájékoztatót tisztességtelennek minősítette, míg a jogegységi panasz alapjaként hivatkozott korábbi határozatai meghozatala során ugyanezen tartalmú tájékoztatók esetében nem jutott ilyen következtetésre. Alperes a jogegységi panasz elutasítását kérte.

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának döntése (Jpe.I.60.015/2021/15.) értelmében panasz a jogkérdésben való eltérés tekintetében alapos, egyébként alaptalan. Indokolásában szerint a jogegységi panasszal támadott kúriai ítélet illeszkedik az eUB és a Kúria újabb gyakorlatához, ezért a felperes által ebben az időszakban a lakásvásárlási célú devizaalapú lakossági kölcsönszerződések megkötése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételeknek az árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárító rendelkezése tisztességtelen.

Határozatában kimondta, hogy a jogkérdésben való eltérés indokolt volt és a Kúria bármely határozatának ezzel ellentétes jogértelmezése kötelező erejűként már nem hivatkozható és az ilyen határozatoktól való eltérésre felülvizsgálati kérelemben és jogegységi panaszban sem lehet eredményesen hivatkozni.

A Kúriának a közzétett határozatától jogkérdésben való eltérést megállapító és a bíróságokra kötelező értelmezést megállapító határozata jogegységi határozat hatályú, és azt a Magyar Közlönyben (12483. oldal) közzé kell tenni.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Letöltések:

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.