ERSTE Bank, végrehajtás megszüntetése, árfolyamkockázat 1.Pf.20.186.2021.6. jogerős

A Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság ítéletét megváltoztatta és a végrehajtási eljárást megszüntette.

Peres felek 2006-ban svájci frank alapú, ingatlanvásárlási célú kölcsönszerződést kötöttek. A szerződést a kölcsönt nyújtó Erste Bank Hungary Zrt. 2013-ban azonnali hatállyal felmondta és felperes adóssal szemben végrehajtási eljárást kezdeményezett. Felperes adós végrehajtás megszüntetése iránt terjesztett elő keresetet, hivatkozva a szerződés érvénytelenségére az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elégtelensége és egyéb a Hpt. 213. § pontjainak foglalt hiányokra hivatkozva. Alperes bank a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokon eljáró Kecskeméti Járásbíróság a keresetet elutasította, álláspontja szerint az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás megfelelő volt, valamint a Hpt. 213. § adott pontjai által megkívánt tartalmi elemeket is tartalmazta a szerződés illetve az annak részévé vált Üzletszabályzat is. Megállapította, hogy a felmondás tisztességes volt, hiszen adós nem törlesztett, ami a súlyos szerződésszegés fogalmát kimeríti, de a kezelési költség és a folyósítási jutalék felszámítását sem ítélte tisztességtelennek, így nem talált olyan okot, mely a végrehajtás megszüntetését eredményezhette volna.

Az elsőfokú ítélettel szemben a felperes adós fellebbezett, melyet a Kecskeméti Törvényszék alaposnak talált. Indokolása szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást lefolytatta, annak alapján a tényállást túlnyómórészt helyesen állapította meg, azonban a kereset elutasításáról tévesen határozott.

Az elsőfokú eljárás elmulasztotta a felmondáskori tartozás összegének tisztázását, a közjegyzői okirat köziratokiságának hiányának vizsgálatát valamint további olyan megalapozott jogi indokok feltárását, melyeket a felperes a tényállás teljeskörű feltárása érdekében felhozott.

A törvényszék álláspontja szerint, amennyiben valamely, a végrehajtás megszüntetése alapjául felhozott felperesi érvelés megalapozott, úgy a többi hivatkozás tekintetében a bizonyítás foganatosítása szükségtelen. A törvényszék ilyennek ítélte az árfolyamkockázati tájékoztatás nem megfelelőségét és ezáltal a teljes szerződés érvénytelenségével összefüggésben kifejtett érveit.

A másodfokú eljárás eredményeképpen tehát a Kecskeméti Törvényszék az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem megfelelősége folytán a szerződés tisztességtelenségén alapuló érvénytelenségre következtetett és az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a felperessel szemben indult végrehajtási eljárást megszüntette.

Adóst a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.