KH Bank/Lombard Zala Pénzügyi Zrt. kereset elutasítás 57.Pf.630.751/2022/6. jogerős, dr. Simon Sándor

A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.630.751/2022/6. számú ítélete alapján a K&H bank Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen. Az ítélet jogerős.

A felperesi jogelőd, a K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Rt., mint kölcsönadó és az I.r. alperes, mint kölcsönvevő között deviza alapú (CHF) kölcsönszerződés jött létre 2005-ben, melyet a hitelező az adós fizetési késedelmére hivatkozással felmondott.
A K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Rt. 2011. október 18-án beolvadta a K&H Zrt-be.

A felperes (Lombard Zala Pénzügyi Zrt. ) és jogelődje (K&H bank Zrt.) a 2016. június 16-án kelt levelében értesítették az I.r. alperest a perbeli követelés felperesre történő engedményezéséről. A felperes 2016. július 12. napján fizetési felszólítást küldött az alperesnek, amely „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.

A felperes módosított keresetében kérte a bíróságtól a követelésének megfizetésére való kötelezését az I. és II. r. alpereseknek, akik ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték, többek között a szerződés érvénytelenségére és a felmondás jogellenességére hivatkozva.
Az alperesi kifogásokra figyelemmel, az elsőfokon eljárt bíróság döntésében megállapította, hogy a pénzintézet kockázatfeltárása nem felelt meg az elvárásoknak, ezért a szerződés annak tisztességtelensége miatt semmis. E mellett rámutatott, hogy a felmondás is érvénytelen, ezért a felperes elsődleges keresetét elutasította. A bíróság a felperes másodlagos keresetét is elutasította, mely érvényessé nyilvánításra irányult, azonban arra az elsőfokú bíróság akként foglalt állást, hogy a felperes ilyen kérelmet nem terjeszthet elő, mert nem volt szerződő fél, így az érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazását sem kérheti.

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú döntést minden tekintetben helyben hagyta, kiemelte, hogy az érvényessé nyilvánításra engedményesnek nincs módja arra figyelemmel, hogy az engedményezés alakító jog, mely csak a szerződő feleket illeti meg, a konkrét ügy felperesének arra perbeli legitimációja nincs.
Az ítélet jogerős.

Adóst a perben dr. Simon Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: drsimon@drsimons.hu
+36 30 7375080
Weboldal: dr. Simon Sándor weboldala

Az ítélet letölthető ITT – 57.Pf.630.751/2022/6. jogerős, dr. Simon Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.