Aegon/Intrum végrehajtás megszüntetése 4.P.21.549/2021/13. jogerős, dr. Némethi Gábor

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 4.P.21.549/2021/13. számú ítéletével megszüntette a végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

Az alperesi jogelőd, az Aegon Hitel Magyarország Zrt. és adós életbiztosítással összekötött, ingatlan fedezettel biztosított, szabadfelhasználású kölcsönszerződést kötött 2007-ben. A szerződés feltételeit az adós csak részben teljesítette, ezért az alperesi jogelőd 2011-ben közjegyző által kiállított tanúsítványba foglalt nyilatkozatával felmondta mind az életbiztosítással összekötött szabadfelhasználású kölcsönszerződést, mind az ingatlant terhelő jelzálogszerződést. A felmondásban meghatározott 8 munkanapos teljesítés utolsó napja 2011. augusztus 1 volt, amely eredménytelenül telt el. Az alperes jogelődjének a zálogtárgyból való kielégítési joga a felperessel szemben tehát 2011. augusztus 2-án megnyílt.

A főkötelezett adóssal szemben egyéb tartozásból eredő követelésből fakadó végrehajtási eljárás indult, melybe az alperesi jogelőd, az Aegon Magyarország Hitel Zrt. mint zálogjogosult – bekapcsolódott. Adós az eljárásában kérte a végrehajtás megszüntetését annak elévüélésre hivatkozva, de a keresetet az eljáró bíróságok jogerősen elutasították.

Az alperes jogelődje 2019. november 28-án kérte a végrehajtási záradék kiállítását a felperessel szemben, mely alapján végrehajtási eljárás indult. A felperes adós – végrehajtási jog elévülésére hivatkozással – kezdeményezte a Vht. 41. § (1) bekezdése szerinti eljárást, az alperes az elévülés tényét nem ismerte el, melyre figyelemmel adós végrehajtás megszüntetése iránt pert indított. Keresetében a végrehajtás megszüntetését kérte a bíróságtól, elévülésre hivatkozva, alperes pedig a kereset elutasítását kérte.

Aegon Hitel Magyarország Zrt. neve 2018. október 8. napjától Intrum Hitel Zrt.-re változott.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és egyetértett a felperessel abban, hogy a végrehajtás alapjául szolgáló követelés esedékessége – tekintettel a felmondásra – 2011. augusztus 1. napja volt.

A bíróság nem találta megalapozottnak azt az alperesi hivatkozást, hogy a főkötelezettel szemben folyó végrehajtási eljárásba történő alperesi jogelődtől származó bekapcsolódási kérelem az elévülést a felperessel szemben megszakította. Álláspontja szerint a végrehajtási jog elévülését, nyugvását az egyes adósok tekintetében végrehajtásonként lehet csak vizsgálni, ezért megállapítható, hogy a végrehajtást kérő a felperessel szemben a végrehajtási igényét a követelés esedékességétől számított 5 éves elévülési időn belül nem érvényesítette, ezért a végrehajtási jog elévült. További megállapítása a bíróságnak, hogy mivel az alperes által hivatkozott bekapcsolódási kérelemre nem a felperessel szembeni végrehajtási eljárásban került sor, ezért a felperessel szembeni végrehajtást a más adós ellen indult végrehajtási eljárásban előterjesztett bekapcsolódás engedélyezése iránti kérelem nem szakította meg.

Mindezek alapján a bíróság a folyamatban lévő végrehajtást megszüntette. Az ítélet jogerős.

Adóst az eljárásban dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com

Weboldal: 
Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 4.P.21.549/2021/13. Aegon vh.megsz. dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.