UniCredit Bank/HVB Bank/Momemntum Credit végrehajtás megszüntetése, 1.Pf.20.076.2022.7. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokon eljáró Kaposvári Járásbíróság ítéletét, mely az adós ellen folyó végrehajtási eljárás megszüntetését ítélte.

Adós (III. rendű alperes) és a HVB Hungary Zrt. (később uniCredit Bank Hungary Zrt.) 2006-ban deviza alapú, szabadfelhasználású, az adós tulajdonát képező ingatlanfedezettel biztosított kölcsönszerződést kötöttek. Az ügyletben az adós szülei kezesként szerepetek, akik egyúttal a biztosítékul szolgáló ingatlan haszonélvezői is voltak. Adós nem teljesítése miatt a pénzintézet a szerződést 2008-ban felmondta és 2013-ban végrehajtási záradék kiállítási kérelemmel fodult közjegyzőhöz. Jelen ügyben a felperes (az adós édesanyja), mint kezessel szemben a végrehajtási eljárás során a végrehajtó letiltást adott ki a felperes nyugdíjának 33%-ára, melyet a nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2013-ban foganatosításba is vett.

Felperes keresetében kérte annak megállapítását az I. rendű alperessel szemben, hogy a kölcsönszerződés nem jött létre érvényesen, továbbá II. rendű alperessel szemben a végrehajtás megszüntetését, míg III. rendű alperest kérte ezen kereseti kérelmek tűrésére kérte kötelezni. I. és II. rendű alperesek a kereset elutasítását kérték, III. rendű alperes irásbeli ellenkérelmet nem terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a végrehajtási eljárást megszüntette. Ítélete indokolásában – többek között – megállapította, hogy írásszakértői véleménnyel alátámasztottan a hitelkérelem és a kölcsönszerződés dokumentumokon sem a felperes sem a kezesek aláírása nem megegyező, továbbá, hogy a hitelkérelmen szereplő későbbi adós és kezesek aláírásai ugyanattól a személytől származnak, azokat nem a névtulajdonos felperes írta alá. Ebből következően a bíróság következtetése, hogy a felperes a kölcsönszerződés megkötését megelőzően írásban nem kapott tájékoztatást a deviza alapú hitel árfolyamkockázatairól, a banki ügyintéző által adott szóbeli tájékoztatás pedig nem felelt meg a követelményeknek. Az árfolyamkockázatra vonatkozó tájkoztatás elégtelensége miatt az erre vonatkozó szerződéses kikötések tisztességtelenek, melyek a szerződés érvénytelenségét eredményezik, ennélfogva végrehajtás alapjául nem szolgálhat, így a bíróság a felperes ellen zajló végrehajtási eljárást megszüntette.

Az ítélet ellen I. rendű alperes nyújtott be fellebbezést, kérve az ítélet indokolásának megváltoztatását akként, hogy csak a kölcsönszerződéssel egy okiratba foglalt kezességi szerződés érvénytelenségét állapítsa meg. Felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helyes indokainál fogva történő helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaptalannak ítélte és megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást kellő mértékben felderítette, és megalapozott döntést hozott, amikor a végrehajtási eljárást megszüntette, amellyel kapcsolatos jogi indokolását mindenben osztotta.

Az ítélet jogerős.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 1.Pf.20.076.2022.7. vh.megsz. HVB Bank, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.