CIB Bank/MKK Zrt. végrehajtás megszüntetése, 42.Pf.632.656/2022/4. jogerős, dr. Szepesházi Péter

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy a végrehajtási jog nem áll fenn az MKK Zrt. követelésének tekintetében. Az ítélet jogerős.

A felperesek, mint adóstársak és a CIB Bank Zrt., mint hitelező és felperesi jogelőd között 2007 és 2008-ban svájci frank alapú kölcsönszerződések jöttek létre. A felperesi szerződésszegésre figyelemmel az alperesi jogelőd 2016-ban közokiratokba foglalt nyilatkozatokban a kölcsönszerződéseket felmondta. A CIB Bank a perbeli követeléseket 2017-ben az MKK Zrt. alperesre engedményezte.

Az elsőfokú bíróság megalapozatlannak találta a keresetet, melyben a felperes adósok annak a megállapítását kérték, hogy az alperes végrehajtási joga nem áll fenn és a keresetet elutasította.

Az ítélet ellen a felperesek nyújtottak be fellebbezést, elsődlegesen az elsőfokú ítéletet megváltoztatva a keresetüknek történő helyt adást kérték. Másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság per érdemi tárgyalásra történő utasítását indítványozták. Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását és a felperesek másodfokú perköltségben marasztalását kérte.

A másodfokú bíróság szerint a fellebbezés megalapozott. Ítélete szerint a végrehajtási jog elévülés miatti fenn nem állása megállapítása iránt indított kereset esetén a megállapítási kereset Pp. 172. § (3) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak, mert amíg a végrehajtási eljárás(ok) nem indultak meg, s ezért nem lehet végrehajtás megszüntetés iránti pert indítani a Pp. 528. § (2) bekezdése a.) pontja alapján,  addig a jogvédelmi szükség megkívánja a megállapítási kereset megindítását elévült, közokiratba foglalt követelés esetén. Az elévülés érdemében  a törvényszék megerősítette azt a precedensképes kúriai gyakorlatot, mely szerint közokiratba foglalt követelés esetén csak a végrehajtási kérelem, a végrehajtási cselekmények szakítják meg a felmondás – s nem a végrehajtási záradék – kezdő napjától folyó 5 éves elévülési időt.

A felperesek által a fellebbezésben hivatkozottak alapján az elsőfokú ítélet megváltoztatásának helye volt, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az alperes végrehajtási joga fenn nem álltát a keresetnek megfelelően megállapította, a felperesek perköltségben marasztalását mellőzve. Az ítélet jogerős.

Adósokat a perben dr. Szepesházi Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: szepeshazip@gmail.com; +36 30 3701201

Az ítélet letölthető ITT – 42.Pf.632.656.2022.4. CIB.MKK. dr. Szepesházi Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.