K&H Bank végrehajtás megszüntetése 11.P.20421/2021/10.

A Nagykanizsai Járásbíróság ítéletével megszüntette az adósok ellen folyó végrehajtási eljárásokat. Az ítélet nem jogerős.

Felperes adósok és a K&H Bank Rt. között 2005-ben létrejött ingatlanfedezet mellett nyújtott, CHF-ben nyilvántartott személyi kölcsön szerződést a finanszírozó 2013-ban felmondta és a tartozást elismerő közjegyzői okiratot az eljáró közjegyző végrehajtási záradékkal látta el.

Felperes adósok keresetükben kérték a végrehajtási eljárások megszüntetését, hivatkozva arra, hogy a követelés érvényesen nem jött létre, a kölcsönszerződés nem felel meg a Hpt. 213. § (1) a) és e) pontjában foglaltaknak továbbá az árfolyamkockázatról való tájékoztatás sem volt megfelelő. Ez utóbbinál az Európai Bírósági gyakorlatra is hivatkoztak a felperesek. Alperes a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet megalapozottnak találta. Megállapította, hogy a szerződés érvényesen létrejött és a felperes által hivatkozott Hpt. egyes rendelkezéseinek is megfelel, azonban az árfolyamkockázatról váló tájékoztatás vizsgálata feltárta, hogy adósoknak nyújtott tájékoztatás nem volt megfelelő. A bíróság álláspontja szerint a tájékoztatás elégtelensége miatt az árfolyamkockázatból eredő terhek viselésére az adósok nem kötelezhetőek. Mivel ez a szerződéses rendelkezés a főszolgáltatások körébe tartozik, ezért annak tisztességtelensége a szerződés egészének érvénytelenségét eredményezi.

A Pp. 369.§ a) pontjára alapított végrehajtás megszüntetési perekben nem küszöbölhető ki az érvénytelenség oka, továbbá nincs lehetőség elszámolásra, az eredeti állapot helyreállítására sem, ezért a bíróság csak a végrehajtás megszüntetéséről dönthetett.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.