K&H Pannonlízing Zrt./Lombard Zala Zrt. szerződés érvénytelensége 6.Pf.25612/2021/6/I. jogerős

A Gyulai Törvényszék a Békéscsabai Járásbíróság, mint elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes Lombard Zala Zrt. keresetét teljes egészében elutasította.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a K&H Pannonlízing Zrt (alperes jogelődje) és alperes adós által 2006-ban gépjárművásárlási céllal megkötött kölcsönszerződés érvénytelen és a szerződést visszamenőleges hatállyal forint alapon érvényessé nyilvánította a kamatmérték meghatározásával. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. Indokolása szerint az árfolyamkockázatról való tájékoztatás elégtelensége miatt a szerződés semmis.

Az ítélet ellen az alperes adós fellebbezett, kérte a törvényszéket az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatására, a felperes keresetének elutasítása és az eljárás költségeiben való marasztalásra, másodlagosan pedig kérte, hogy a törvényszék kötelezze az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára. Felperes kérte az elsőfokú ítélet helybenhagyását.

A törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást teljes körűen lefolytatta, újabb bizonyítási eljárás nem volt indokolt. Egyetértett a törvényszék az elsőfokú bíróság álláspontjával abban a körben, hogy a perbeli devizaalapú kölcsönszerződés az árfolyamkockázati tájékoztatás miatt érvénytelen. Ezt a megállapítást sem az alperes, sem a felperes nem fellebbezte meg.

Az alperesi fellebbezés kifejezett hivatkozását vizsgálva, miszerint érvénytelen szerződést felmondani nem lehet illetve az nem is engedményezhető a törvényszék a hivatkozott Kúriai döntésektől nem kívánt eltérni és azokkal egyetértésben megállapította, hogy perbeli szerződés érvénytelensége miatt a szerződésből eredő követelés engedményezése nem lett volna lehetséges. Ennek az a következménye, hogy a felperes, mint engedményes nem is kérhetette volna az érvénytelenségből eredő jogkövetkezmény levonását, hiszen arra az állandó bírósági gyakorlat szerint csak a szerződő felek között kerülhet sor (hivatkozva a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.144/2020/13/I. számú ítéletére). Ebből következik, hogy az elsőfokú bíróságnak nem lehetett módja sem a szerződést érvényessé nyilvánítani sem a jogkövetkezményre vonatkozó megállapításokra.

Mindet összevetve a Gyulai Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a felperes keresetét teljes egészében elutasította és mellőzte az alperes perköltség megfizetésére való kötelezését is.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.