BG Zrt/KDB Bank kereset elutasítás 3.Pf.20.621/2021/8/IV. jogerős

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság (Fővárosi Törvényszék) ítéletét helybenhagyta, mely a felperes KDB Bank Európa Zrt. önálló zálogjogból származó kielégítési jog gyakorlása iránt indított perében benyújtott keresetének elutasításáról döntött.

Alperes adósok (I., II. és III. rendű) 2007-ben a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt-vel mint zálogjogosulttal svájci frank alapú kölcsönszerződést, valamint az ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító szerződést kötöttek. Az önálló zálogjogot a szerződések megkötése után a BG Zrt. a hitelezési tevékenységét refinanszírozó felperesre (KDB Bank Zrt.) átruházta, majd engedményezési szerződéssel a kölcsönszerződésből eredő követeléseket a felperesre engedményezte. A BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. 2014-ben végelszámolás útján, jogutód nélkül megszűnt.

Felperes 2012-ben közjegyzői okiratba foglalt felmondó nyilatkozattal mind a kölcsönszerződést, mind az ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító szerződést felmondta végrehajtási eljárást indított. Ez ellen adósok végrehajtás megszüntetése iránti pert indítottak a Gödöllői és a Dunakeszi Járásbíróság előtt, melyek a végrehajtás megszüntetésének jogerős ítéletével zárultak.

Jelen pert megelőző eljárásban az elsőfokon eljáró bíróság marasztalta az adósokat a követelés kielégítésének tűrésére, melyet a másodfokon eljáró bíróság helybenhagyott. Az alperesek (adósok) által kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalására utasította.

A felperes a megismételt eljárásban előterjesztett kereseti kérelmében ismételten kérte, hogy a bíróság a kötelezze az alpereseket annak tűrésére, hogy a felperes kielégítést kereshessen a perrel érintett ingatlanból 141.463 svájci frank erejéig. Álláspontja szerint a zálogszerződést érvényesen felmondta, így a zálogjoga érvényesítésének minden feltétele fennáll. Hivatkozott arra, hogy a zálogjog megszerzésekor az alapjogviszony (kölcsönszerződés) létezésének tényéről nem tudott.

Alperesek kérték a per megszüntetését, hivatkozva több más mellett arra is, hogy a felperest engedményesként nem illette meg felmondási jog a kölcsönszerződés tekintetében, ezért az önálló zálogjogot alapító szerződés felmondása is érvénytelen, vagyis joghatás kiváltására nem alkalmas, így a felperes kielégítési joga nem nyílt meg. A kölcsönszerződés felmondásának jogszerűtlenségét pedig már jogerős bírósági ítélet is megállapította korábban.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította, melyel szemben felperes és alperes is terjesztett elő fellebbezést. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét teljes terejedelmében bírálta felül. Megállapította, hogy a felperes fellebbezése nem, az alperesek indokolás elleni fellebbezése részben alapos volt.

A másodfokú bíróság megállapítása szerint „A kölcsönszerződés felmondásának hatálytalansága folytán a zálogjog rendes felmondásának szerződéses feltételei sem állnak fenn, ezért a felperesnek a rPtk. 255. § (1) bekezdésére alapított tűrésre kötelezés iránti keresete nem lehetett alapos, így az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a fenti pontosított indokok alapján helybenhagyta.”

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.