Ella/AXA/OTP Faktoring elévülés 20.P.50576/2021/12. jogerős

A Pesti Központi Bíróság ítélete alapján az OTP Faktoring Követelése elévülés miatt nem érvényesíthető. Az ítélet jogerős.

A felperes adósok és az alperesi jogelőd ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. 2007-ben közokiratba foglaltan önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződést kötöttek.

Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. jogutódjaként az AXA Bank a szerződést 2014-ben közokiratba foglaltan felmondta.

Az AXA Bank Europe SA 2016. október 31. napjával a teljes lakossági hitelállományát átruházta az OTP Bank Nyrt.-re. Az OTP Bank Nyrt. a közokiratba foglalt szerződésekből eredő követeléseit az alperesre engedményezte, melyről levelében tájékoztatta a felpereseket.

Sem az alperes sem jogelődei nem indítottak végrehajtást felperesekkel szemben a közokiratba foglalt szerződésekből eredő követeléseik behajtása iránt.

A felperes adósok keresetükben kérték, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperesnek a felperesekkel szembeni követelése nem áll fenn elévülés ok miatt. Alperes érdemi ellenkérelmében kérte a kereset elutasítását. A bíróság szerint a felperesek keresete megalapozott volt.

A bíróság vizsgálata alapján a perbeli követelés elévülése megállapítható volt. Az ítélet indokolása szerint a végrehajtási záradékkal ellátható közjegyzői okirat esetében – így perbeli esetben – sem az engedményezési értesítő, sem a fizetési felszólítások megküldése nem szakítja meg az elévülést, mivel ilyen esetben a régi Ptk. 327. § (3) bekezdése értelmében az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. Az alperes maga sem vitatta, hogy végrehajtási eljárást sem ő sem jogelődei nem indítottak, így végrehajtási cselekményt nem foganatosítottak. Mindezek alapján megállapítható, hogy a perbeli követelés a régi Ptk. 324. § (1) bekezdése szerint 5 év elteltével, legkésőbb 2021. március 4-én elévült. Ebből következően a régi Ptk. 325. § (1) bekezdése alapján a perbeli követelést bírósági úton sem lehet érvényesíteni.

Az ítélet fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.