SUMMIT/Finalp kereset elutasítás 7.P.20.634/2021/4. – Frissítés jogerős!

FRISSÍTÉS – másodfokú ítélet ITT – jogerős!

A Nagykanizsai Járásbíróság a Finalp Zrt. felperes keresetét elutasította. Az ítélet nem jogerős.

Alperes adós 2007-ben deviza alapú kölcsönszerződést kötött felperessel (akkori nevén SUMMIT Pénzügyi Zrt-vel) gépkocsi vásárlás célból. A szerződéshez külön kockázatfeltáró nyilatkozat nem készült. A szerződés mellékletét képező törlesztési táblázat nem került aláírásra a felek által.

A kölcsönszerződést a finanszírozó 2015-ben azonnali hatállyal felmondta és fizetési meghagyásos eljárást 2019-ben indított több, mint 2 millió forint tőke és járulékai megfizetésére. Az alperesi ellentmondás folytán az eljárás perré alakult. Felperes keresetében kérte a követelés megfizetésére való kötelezését az adósnak, míg alperes adós a kereset elutasítását kérte.

A perben lefolytatott bizonyítás eredményeként a bíróság megállapította, hogy az írásba foglalt Kölcsönszerződés és egyben üzletszabályzatban szereplő tájékoztatásból nem derül ki, hogy az árfolyamváltozás mit jelent, hogy ez hogyan hat a kamatra, és a törlesztőrészletre, továbbá nem derül ki, hogy valós kockázatot jelent, az sem derül ki, hogy a kockázat jelentős mértékű is lehet, csupán az, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli.

Mindent feltárva a bíróság megállapította, hogy a felperes a szerződéskötés során az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében a törvényi kötelezettségeit megszegte, mivel az alperest sem szóban, sem írásban nem tájékoztatta megfelelően és ennek követlezménye hogy az árfolyamkockázat alperes általi viselésére vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen, ami a teljes szerződés semmisségét eredményezte.

A bíróság további megállapítása szerint, mivel a törlesztési táblázat nem vált a szerződés részévé, ezáltal a szerződés a régi Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja szerint is semmis, hiszen nem tartalmazza a szerződés a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztési időpontokat sem.

A felperes a semmisség jogkövetkezményére vonatkozó keresetet nem terjesztett elő.

Az ítélet nem jogerős.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.