Lombard kereset elutasítás másodfokon

A Nyíregyházi Törvényszék, mint másodfokú bíróság elutasította a felperes Lombard Lízing Zrt. több, mint 4 millió forint alperes adós általi megfizetésre irányuló követelését. Az ítélet jogerős.

A 2007-es deviza alapú gépjárművásárlási kölcsönszerződésből eredő követelés megfizetése kapcsán indított peres eljárásban az elsőfokon eljáró Mátészalkai Járásbíróság (3.P.20.275/2020/11.) ítéletével a peres felek között létrejött kölcsönszerződést érvényessé nyilvánította a szerződésből hiányzó kamat pótlásával, melynek megállapítására szakértőt rendelt, majd kötelezte alperes adóst a felperes által követelt teljes összeg megfizetésére. Alperesnek az eljárás során 913.626 Ft perköltsége keletkezett.

dr. Taraszovics Ilona ügyvéd az alperes jogi képviselője által benyújtott fellebbezést részben alaposnak találta a másodfokon eljáró bíróság, ezért felülvizsgálati jogkörének megfelelően érdemben vizsgálta a fellebbezést és ellenkérelmet. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, azonban a bizonyítékok okszerűtlen értékelése folytán részben téves az abból levont jogkövetkeztetése.

Egyetértett az elsőfokú ítélettel a másodfokú bíróság abban, hogy a felek között a deviza alapú kölcsönszerződés érvényesen létrejött valamint, hogy a szerződés részévé vált a hozzá tartozó üzletszabályzat, illetve általános szerződési feltételek. Szintén osztotta az elsőfokú ítélet a hiányzó kamat mértékének megállapítására és pótlására vonatkozó rendelkezéseit, azonban nem értett egyet a szerződéshez kapcsolódó a fogyasztóra telepített árfolyamkockázatról való tájékoztatás megfelelőségével kapcsolatos megállapításaival. A másodfokú bíróság megállapította, hogy a szerződéshez külön árfolyamkockázat feltáró nyilatkozat nem készült, a meghallgatott tanúk által előadottak pedig nem voltak alkalmasak kétséget kizáróan igazolni a világos és érthető szóbeli tájékoztatás megtörténtét, így mivel az árfolyamkockázat valós tartalmáról az adós nem kapott bizonyíthatóan megfelelő tájékoztatást, ezért a szerződésnek az árfolyamkockázatot teljes mértékben az alperesre telepítő kikötése tisztességtelen (rPtk. 209. § (1) bekezdés), amely a szerződés semmisségét eredményezi (rPtk. 209/A. § (2) bekezdés).

A Nyíregyházi Törvényszéknek a Polgári Perrendtartás rendelkezésit betartva, érvénytelenségi kifogás alapján az érvénytelenség kizárólag azon általános jogkövetkezményét vonhatta le, hogy ilyen ügyletre jogot alapítani nem lehet, ezért az érvénytelen szerződésre alapított marasztalási keresetet el kellett utasítania. Az érvénytelenség további jogkövetkezményeit további peres eljárásban kérhetik a felek.

Mivel az érvénytelenségi kifogás megalapozott volt, ezért a szakértői vélemény a követelés összegére vonatkozó megállapításai valamint a felmondás jogszerűségének vizsgálata okafogyottá vált ennélfogva szükségtelen lett az érdemi vizsgálatuk.

Az adóst a perben dr. Taraszovics Ilona ügyvéd képviselte.
Elérhetőségei: +36 42 400 285, +36 30 953 0862; drtaraszovics@t-online.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.