Lombard másodfokon is érvénytelen

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokon eljáró XX. XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ítéletével, miszerint a Lombard Lízing Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen és helybenhagyta azt.

Az elsőfokon eljáró bíróságmegállapította, hogy a 2009-ben kötött kölcsönszerződés két okból is érvénytelen. Egyrészt a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjába ütközik, mert az egyedi kölcsönszerződés nem tartalmazza a kamat, éves, százalékban kifejezett értékét és ezt helyettesíteni más esetlegesen erre utaló magyarázatokkal sem lehet. A másik érvénytelenséget eredményező ok pedig a kölcsönügyletet terhelő kockázat feltárásának hiánya.

Az elsőfokú eljárásban a felperes szakértő bevonását kérelmezte a bíróságtól, de ezt a bíróség elutasította, mert az alperes nem vitatta a kezdő kamat mértékét, felperes pedig az induló kamatmérték kiszámítására kérte a szekértőt bevonni. Ugyanígy szükségtelennek találta az alpres adós személyes meghallgatását is, tekintettel arra, hogy az okirati bizonyítékok alapján megalapozott döntést tudott hozni.

A felperes fellebezése alaptalan volt, a másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokon eljáró bíróság minden tekintetben helytálló döntést hozott, ezért ítéletét helybenhagyta.

Adósi képviselő dr. Téglássy Balázs ügyvéd volt.
Elérhetőségek: Tel.: +36-1-796-5335, Mobil: +36-70-361-0700
e-mail: iroda@drteglasybalazs.hu