OTP/Ella szerződési feltételek tisztességtelensége

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kolégiuma által hozott ítélet – ahol adós volt a felperes – megállapította, hogy a szerződés rendelkezése, miszerint „A hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az adós vagy a zálogkötelezett a jelen okiratba foglalt szerződések alapján fennálló kötelezettségét megszegi, avagy az őket e jogviszonyokban jogszabály vagy az üzletszabályzat, illetőleg hirdetmény szerint terhelő valamelyik kötelezettségüknek nem tesznek eleget” tisztességtelen, így érvénytelen.

Az ügy alapja egy az Ella Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. által nyújtott életbiztosítással kombinált CHF alapú önálló jelzáloggal terhelt kölcsönszerződés volt, melyet a felek 2007-ben kötöttek.

A bíróság által érvénytelenné tett szerződéses pont az adósi jogi képviselő érvelése szerint a fogyasztó jogszabályból következő jogaihoz és kötelezettségeihez képest kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza, valamint a szerződéses feltétel egyensúlytalan illetve a jóhiszeműség és tisztességtelenség elvének sérelme is megállapítható.

A bíróság a felperesi érveléssel egyetértett és megállapította a vitatott szerződési feltétel tisztességtelenségét.

Adós képviseletét dr. Némethi Gábor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek: Németh Ügyvédi Iroda Kapcsolat

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.