OTP Faktoring kereset elutasítás 1.Pf.20.377/2022/9. jogerős, dr. Fekete Tünde

A Pécsi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság (Pécsi Járásbíróság) ítéletét megváltoztatta és a 1.Pf.20.377/2022/9. számú ítélettel az OTP Faktoring Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokon eljáró bíróság annak tűrésére kötelezte alperes adósokat, hogy a tulajdonukat képező jelzálogjoggal terhelt ingatlanból az OTP Faktoring Zrt., mint zálogjogosult a követelése erejéig kielégítést nyerjen.

Az ítélet ellen az adósok fellebbezéssel éltek, melyben az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását, a kereset elutasítását kérték. Felperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta. Egyetértett azzal az adósi érveléssel miszerint a követelés az adósokkal szemben elévült és a főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévültek. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a felmondást követő fizetési felszólítások az elévülést megszakították volna, az ugyanis csak végrehajtási cselekménnyel lett volna lehetséges az erre nyitva álló 5 éves határidőn belül. Felperes ezen időn belül elmulasztotta a zálogjogból fakadó igényét érvényesíteni, ezért a követelés elévült.

Mivel elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes OTP Faktoring Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Adósi képviselő a perben dr. Fekete Tünde ügyvéd
Elérhetőségek: drfeketetunde@gmail.com, +36 30 336 2232

Az ítélet letölthető ITT – 1.Pf.20.377/2022/9. jogerős, dr. Fekete Tünde

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.