ELLA/AXA/OTP/OTP Faktoring, önálló zálogjog törlése 39.P.20.404/2022/9. jogerős, dr. Madari Tibor

A Fővárosi Törvényszék 39.P.20.404/2022/9. számú ítéletével elrendelte az ügyben érintett ingatlant terhelő önálló zálogjog törlését. Az ítélet jogerős.

I. és II. rendű felperesek, mint adósok, továbbá a III. rendű felperes, mint készfizető kezes és az alperesi jogelőd ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt., mint hitelező és zálogjogosult között 2008-ban közokiratba foglalt deviza alapú kölcsön- valamint zálogjogi szerződés jött létre. Az alperesi jogelőd – időközben AXA Bank Europe SA – 2014-ben a szerződéseket felmondta. A felperesekkel szembeni követelés 2016-ban engedményezésre került az alperes OTP Faktoring részére. Ezen időszakban a közjegyzői okiratba foglalt felmondás végrehajtási záradékkal való ellátása nem történt meg, az alperes vagy jogelődjei a felperesekkel szemben végrehajtási eljárást nem indítottak.

Felperesek keresetükben az ügyben érintett ingatlanra bejegyzett önálló jelzálogjog törlését és alperes ennek tűrésére való kötelezését kérték, elévülésre hivatkozással. Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A Fővárosi Törvényszék a keresetet alaposnak találta. Indokolásában megállapította, hogy a Kúria „joggyakorlatában megjelenő álláspont egyértelmű és következetes, amely szerint a végrehajtható határozat az az okirat, amelyre vonatkozóan fennállnak a végrehajtási záradékolás jogszabály által előírt feltételei. Ennek megfelelően attól az időponttól kezdődően, amikor a záradék kiállítása lehetővé válik, az elévülést kizárólag a végrehajtási cselekmények szakítják meg. [31]”

Az alperesi követelés esetében a végrehajtási jog elévülése a követelésre megállapított teljesítési határidő letelte utáni napon elkezdődött, azonban az erre nyitva álló ötéves elévülési időn belül ezt elmulasztotta érvényesíteni, ezért az alperes végrehajtási joga elévült.

A bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy a követelés elévülésével az önálló zálogjog megszűnt, a keresetnek helyt adott, és a megszűnt zálogjog törlését rendelte el, az alperest pedig ennek tűrésére kötelezte. Az ítélet jogerős.

Az adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – 39.P.20.404/2022/9. jogerős, dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.