CIB Bank/ZEE Capital/Morgan Hitel, végrehajtás megszüntetése, 6.Pf.20.748/2022/8. jogerős, dr. Madari Tibor

A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokon eljáró Budakörnyéki Járásbíróság ítéletét helybenhagyta, mely a végrehajtások megszüntetéséről rendelkezett. Az ítélet jogerős.

Az adósok 2007-ben az alperesi jogelőddel a ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel közjegyzői okiratba foglalt deviza alapú kölcsön- és önálló zálogjogot alapító szerződést kötöttek, mely ügyletben ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. az önálló zálogjogot a refinanszírozó CIB Bank Zrt-re ruházta át. A kölcsönszerződést alperesi jogelőd 2010-ben közjegyzői okiratban felmondta, mely követelés teljesítési határideje 2010. december 8-án lejárt.

Az alperes Morgan Hitel és Faktor Zrt. ellenérték fejében megszerezte a kölcsönszerződésből eredő követelést a ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt-től, és azzal együtt, annak biztosítékaként az önálló zálogjogot is a CIB Bank Zrt.-től, amelynek alapján az önálló zálogjogot alperes részére a földhivatal 2014-ben be is jegyezte.

Az alperes 2020. július 9. napján végrehajtási eljárást kezdeményezett. A felperesek előterjesztett keresetükben a végrehajtási eljárások megszüntetését kérték elévülés okán, melyet az elsőfokon eljáró bíróság alaposnak talált azzal, hogy az alperes az első végrehajtási cselekményt, a végrehajtás elrendelése iránti kérelmét több, mint 10 évvel a teljesítési határidő leteltét követő naptól nyújtotta be, azonban ekkorra már a végrehajtási jog elévült.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes nyújott be fellebbezést. A másodfokú bíróság a kiegészített tényállás után a fellebbezést alaptalannak találta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság okfejtése az elévülés tekintetében helytálló volt és az önálló zálogjog kérdésében – bár a perben irreleváns kérdéssé vált, hogy ki volt jogosult az önálló zálogjogot alapító szerződés felmondására, hiszen az annak alapjául szolgáló követelés elévült – leszögezte:

„A perben adat, de még hivatkozás sem merült fel arra vonatkozóan, hogy a felperesek a tulajdonukban lévő ingatlanra önálló zálogjog alapítását egy számukra idegen jogügylet biztosítékaként vállalták volna. Ez a felperesek gazdaságilag is ésszerű érdekeivel is ellentétes, hiszen egy olyan jogügylet dologi adósaivá váltak volna, melyre ráhatásuk egyáltalán nincs, ez pedig semmiképpen sem lehetett a fogyasztónak minősülő adósok akarata a kölcsönszerződés megkötése során.”

A kiegészítő indokok alapján a másodfokú bíróság az esőfokú bíróság érdemben helyes ítéletét a helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Az adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – 6.Pf.20.748/2022/8. jogerős, dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.