K&H Pannonlízing/CESSIO kereset elutasítás, 7.P.20.661/2021/29. jogerős, dr. Lajos Sándor

A Gyöngyösi Járásbíróság ítéletével elutasította a CESSIO Követeléskezelő Zrt. keresetét. Az ítélet fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

Alperes adós és felperes jogelődje a K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt. 2007-ben deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek gépjárművásárlási céllal, mely szerződést a hitelnyújtó 2009-ben azonnali hatállyal felmondott.

A kölcsön összege 2.634.000 Ft volt, az induló havi törlesztőrészlet összege 43.169 Ft. Felmondáskor a követelés 2.824.550 Ft volt.

2010-ben a hitelnyújtó a gépjárművet visszavette (eltulajdonította) és annak ellenértékeként 691.341 Ft-ot írt jóvá a követeléséből. A DH törvények szerinti elszámolásból további 682.515 Ft jóváírás történt a követelésből. A hitelnyújtó 2016-ban a követelést a Credit Over Követeléskezelő Zrt-re engedményezte, aki 2017-ben a felperes CESSIO Követeléskezelő Zrt-re engedményezte tovább a teljes követelést, aki fizetési meghagyás útján kivánta a követelését érvényesíteni. Ezzel szemben alperes ellentmondással élt, így az eljárás perré alakult.

A felperes keresetében tőke, kamatok és járulékok tekintetében több, mint 4 millió forint követelést terjesztett elő (2.706.288 Ft tőke) és bizonyítási indítványként szakértő kirendelését kérte keresetének összegszerűségének alátámasztására. Alperes módosított ellenkérelmében elsődlegesen a felperes perbeli legitimációjának hiánya miatt az eljárás megszüntetését, másodlagosan – többek között – a szabályszerű felmondás hiánya és elévülés okok miatt a kereset elutasítását kérte, továbbá kérte grafológus szakértő kirendelését illetve a felperes által előterjesztett szakértői bizonyítást kérte elutasítani.

A keresetet a bíróság alaptalannak találta. Álláspontja szerint az alperes árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás körében előterjesztett érvénytelenségi kifogásai alaposak voltak, az egyedi szerződés, az Üzletszabályzat és az ÁSZF pontjai alapján nem volt megállapítható az árfolyamkockázat körében elvárt tájékoztatás megfelelősége, ami ennek hiányában a szerződés érvénytelenségét eredményezte. Az érvénytelenség jogkövetkezménye pedig, hogy ilyen ügyletre jogot alapítani nem lehet, ezért a kereset elutasításának volt helye.

Az ítélet jogerőssé vált elsőfokon.

Adóst dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 7.P.20.661/2021/29. jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.