Kúria, BG Zrt./KDB Bank, zálogjog érvénytelensége, Pfv.I.20.485/2022/5. dr. Madari Tibor

A Kúria a Pfv.I.20.485/2022/5. számú ítéletével a jogerős másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta, mely a felperes KDB Bank keresetét elutasította.

Alperes adósok és a BG Zrt. között deviza alapú kölcsön- és önálló zálogjogot alapító szerződés jött létre 2007-ben, mely ügyletben a BG Zrt. az önálló zálogjogot a refinanszírozó felperes KDB Bank-ra ruházta át. Felperes a szerződéseket 2012-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondta, követelését végrehajtás útján, míg a zálogjoga alapján fennálló igényét végrehajtási záradékkal indult külön eljárásban kívánta érvényesíteni, a perbeli igénnyel kapcsolatos végrehajtást azonban a bíróságok jogerős ítélettel megszüntették.

A BG Zrt. 2014-ben végelszámolás folytán jogutód nélkül megszűnt.

A kölcsönszerződés felmondásának érvénytelenségét jogerős bírói ítélet állapította meg, az önálló zálogjogot alapító szerződés felmondása érvénytelenségének megállapítására irányuló keresetet azonban a bíróság jogerősen elutasította.

A jogerős ítélet ellen a KDB Bank fordult felülvizsgálattal a Kúria felé. Elsődlegesen a jogerős ítélet az elsőfokú ítéletre is kiterjedő hatályon kívül helyezését és a keresetnek helyt adó döntés hozatalát kérte, másodlagosan az elsőfokú bíróság új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását kérte. Másodlagos felülvizsgálati kérelmében Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését inditványozta. Az alperesek felülvizsgálati ellenkérelmükben a jogerős ítélet hatályban tartását kérték és az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezését ellenezték.

A Kúria a felperes az Alkotmánybíróság előtti eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét az ügy felülvizsgálati tárgyalásán Pfv.I.20.485/2022/5-I. számú végzésével elutasította, egyébiránt a felülvizsgálati kérelemet pedig nem találta alaposnak. A Kúria megállapította, hogy a felperes engedményesként a szerződést felmondta és a teljes tartozást követelte végrehajtási eljárásban, azonban a a kölcsönszerződés felmondásának jogerős bírósági határozattal megállapított érvénytelensége miatt nem lehetett eredményes.

„Az engedményes nem válik a szerződő fél (engedményező) szerződéses jogutódává: követelést szerez, a lejárt követelésrészekre végrehajtást indíthat, de a szerződést nem mondhatja fel. A jelen esetben ezért joghatályos felmondás hiányában a teljes tartozás nem válhatott esedékessé. Nem arról van szó, hogy az Üzletszabályzat kizárja a rendes felmondás jogát (amelyre a felülvizsgálati kérelem utalt), hanem arról, a kifejtettek értelmében a felperest nem illeti meg a felmondás joga. [26]”

Mivel jogszabálysértés nem történt, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – Pfv.I.20.485/2022/5. dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.