CIB Bank, szerződés érvénytelensége, 57.Pf.634.960/2022/8., jogerős, dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 57.Pf.634.960/2022/8. számú közbenső ítéletében a CIB Bank Zrt. szerződésének érvénytelenségét mondta ki. Az ítélet jogerős.

A felperes adós és alperes hitelező között 2008-ban lakásvásárlási céllal, deviza alapú, zálogszerződéssel biztosított kölcsönszerződés jött létre.

Felperes keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg a kölcsönszerződés – árfolyamkockázatról való tájékoztatás tisztességtelensége miatt – érvénytelenségét és nyilvánítsa érvényessé a kezelési költség mértékére vonatkozó szerződéses szabályozások megváltoztatásának alkalmazásával, továbbá mellőzzön bizonyos szerződéses rendelkezéseket, valamint állapítsa meg a törlesztési árfolyamot a folyósításkori árfolyam értéken és kérte így megállapítani a felperesi tartozás mértékét is. Alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokon eljáró Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság az eljárás során a szerződés érvénytelenségére okot adó körülményt nem észlelt, ezért a keresetet elutasította.

Az ítélettel szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést, melyben kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását és a keresetnek való helytadást, alperes az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta. Az árfolyamockázatról szóló tájékoztatás megfelelőségét illetően a másodfokú bíróság álláspontja eltért az elsőfokú bíróság álláspontjától. A másodfokú bíróság utalt arra, hogy az alperes jogelődje által alkalmazott árfolyamkockázati tájékoztatással kapcsolatos megítélés és a Kúria gyakorlata is átalakult. Megállapította, hogy a kapott tájékoztatásból az adósok felismerhették, hogy kockázatot vállalnak és az árfolyamkockázat teljes mértékben őket terheli, azt azonban nem, hogy ez a kockázat jelentős, nincsen felső határa és ez gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat számukra. Erre vonatkozó felhívást, figyelmeztetést a szerződéses dokumentáció nem tartalmazott, a kapott tájékoztatást tartalmazó okirat szövege alapján felperesek nem tudták felmérni az őket terhelő az árfolyamkockázat gazdasági következményeit.

Ezek alapján a bíróság ítélete szerint a szerződésnek az árfolyamkockázatot a felperesre terhelő rendelkezései tisztességtelenek, ami a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezte.

A kezelési költség vonatkozásában a másodfokú bíróság megállapította, hogy önmagában a kezelési költségre vonatkozó szerződéses rendelkezések nem tisztességtelenek, azonban a kezelési költség svájci frankban (CHF) való nyilvántartása és annak az árfolyamváltozáshoz való kötését semmi sem indokolja, ezért a kezelési költség devizában való kiszámlázása a fogyasztó számára nem tekinthető tisztességesnek.

A másodfokú bíróság közbenső ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a szerződés teljes érvénytelenségét állapította meg. A jogkövetkezmények levonása tekintetében az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította a közbenső ítéletben szereplő szempontok figyelembevételével. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 57.Pf.634.960/2022/8., jogerős, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.