ELLA/AXA/OTP/OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetése, 15.P.XXI.21.215/2022/7/I., jogerős, dr. Dantesz Péter

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság 15.P.XXI.21.215/2022/7/I. számú ítéletével megszüntette a felperes ellen folyó végrehajtási eljárást. Az ítélet jogerős.

Adósok és az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. alperesi jogelőd, mint hitelező 2008-ban közjegyzői okiratba foglalt, önálló zálogjoggal biztosított, deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek. A kölcsönszerződés biztosítékaként adósok ingatlanára valamint további fedezetként jelen ügy felperesének ingatlanára is önálló zálogjog került bejegyzésre. A kölcsön- és zálogszerződést a hitelező közjegyzői okiratba foglaltan 2012-ben felmondta. A felmondásra figyelemmel az eljáró közjegyző 2013-ban végrehajtási záradékot bocsátott ki a zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtáshoz, melyet az eljáró végrehajtó foganasított.

Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. jogutódja az AXA Bank Europe SA lett, aki az OTP Faktoring Zrt-re engedményezte a követelését, amellyel a végrehajtási eljárásban végrehajtást kérővé vált a jogutódlás folytán.

Felperes keresetében kérte a végrehajtási eljárás megszüntetését, hivatkozva a kölcsönszerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázatról való tájékoztatás elégtelensége miatti tisztességtelen szerződéses kikötésekből eredő érvénytelenségre, valamint a zálogszerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázati tájékoztató elégtelenségére. Alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozva az árfolyamkockázatról való tájékoztatás megfelelőségére mind a kölcsönszerződés, mind a zálogszerződés esetében.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Megállapította, hogy a kölcsönszerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázati tájékoztató mindenben megfelelt az elvárt követelményeknek, azonban a zálogszerződés kapcsán az alperes nem bizonyította a perben, hogy a devizahitelek kockázatairól szóló ügyféltájékoztatót átadta volna a felperes részére. „A kölcsönkérelmet, mely az ügyféltájékoztató átvételét igazolja az adósok vonatkozásában …. és …. írta alá, ezen nyilatkozatot a felperes nem írta alá, így a nyilatkozatot tőle származónak tekinteni a perben nem lehetett. A kölcsönkérelemről csak az volt megállapítható, hogy az abban foglalt nyilatkozatokat …. és …. tették meg, a kölcsönkérelemben utalás sem történt a felperes személyére, azon a felperes aláírása nem szerepel, melynek eredményeképpen a bíróság arra a meggyőződésre jutott, hogy a kölcsönkérelem 6. oldalán az ügyféltájékoztató átvételére és annak megismerésére vonatkozó nyilatkozatot a felperes nem tette meg. [31]”

Mivel alperes részéről bizonyítatlan maradt, hogy a felperes, mint zálogkötelezett világos és érthető módon tájékoztatást kapott volna az árfolyamváltozásra és az abból eredő kockázatokra nézve, ezért ezen tájékoztatás elmaradása a zálogszerződés tisztességtelenségét és ebből eredően a teljes érvénytelenségét eredményezte. Érvénytelen szerződés alapján a felperessel szemben végrehajtás sem vezethető, ezért a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette. Az ítélet elsőfokon jogerőre emelkedett.

Felperes zálogkötelezettet a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, 
dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835;

06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 15.P.XXI.21.215/2022/7/I., jogerős, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.