AEGON/Intrum, közbenső ítélet, szerződés érvénytelensége, 13.Gf.40.048/2022/4., jogerős, dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.048/2022/4. számú közbenső ítéletével az Aegon Hitel Magyarország Zrt. kölcsönszerződésének érvénytelenségét mondta ki. Az ítélet jogerős.

A felperes adós és az Aegon Hitel Magyarország Zrt., mint hitelező 2009-ben közjegyzői okiratba foglalt, deviza alapú, hitelkiváltás és ingatlan célú kölcsönszerződést kötöttek, melyet a hitelező közjegyzői okiratba foglaltan 2013-ban felmondott. A felmondásra tekintettel a végrehajtási eljárás megindult. A hitelező jogutódja az Intrum Zrt. alperes lett.

Felperes keresetében kérte a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, jogkövetkezményként a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítását azzal a tartalommal, hogy az árfolyamkockázat viselésére 20%-ban legyen kötelezett, továbbá az ellene zajló végrehajtási eljárás megszüntetését. Alperes a per megszüntetését kérte.

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék bírósága a keresetet elutasította. Álláspontja szerint a hitelező tájékoztatása mindenben megfelelt az Európai Bíróság határozatának (EUB C-51/17), az őt terhelő tájékoztatási kötelezettségének mindenben eleget tett, melynek alapján az adós felmérhette az árfolyamkockázatból eredő és őt terhelő gazdasági következményeket és annak kockázatát, ezért az elsőfokú bíróság a felperes árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelenségére alapított keresetét elégtelennek találta és elutasította azt. Az elsőfokú bíróság rögzítette az is, hogy hivatalból sem észlelt a perbeli szerződés vonatkozásában egyértelműen megállapítható, nyilvánvaló semmisséget.

Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, melyben kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását, alperes a fellebbezési ellenkérelmében pedig az ítélet helybenhagyását kérte.

A Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezést alaposnak találta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a lefolytatott bizonyítást követően a tényállást helyesen állapította meg, azonban az abból levont jogi következtetésével, így az érdemi döntésével nem értett egyet. A másodfokú bíróság hangsúlyozta az alábbiakat:

Ebből kiindulva a másodfokú bíróság megállapította, hogy sem az árfolyamkockázatról szóló írásbeli tájékoztatás, sem a kölcsönszerződés rendelkezései nem voltak alkalmasak arra, hogy az ebből fakadó kockázatokat a felperes felismerhesse, így ennek a lehetséges súlyos gazdasági következményekre való kifejezett figyelemfelhívás hiányában az adós számára nem lehetett érthető és világos az általa vállalt árfolyamkockázat korlátlansága és nem láthatta át az őt érintő gazdasági következményeket. Ebből következően a hivatkozott feltételek tisztességtelensége megállapítható volt, mely az egész szerződés érvénytelenségét eredményezte.

A jogkövetkezményről az elsőfokú bíróságnak kell döntenie a felek közötti elszámolásra kiterjedően. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 13.Gf.40.048/2022/4., jogerős, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.